Kráľovská hodnosť - 28. marec - evs.sk

Zamyslenia

Kráľovská hodnosť – 28. marec
28. marca 2023
Play

„[Ježiš Kristus] nás urobil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen.“ Zjavenie Jána 1:6

Ježišovým najväčším potešením je dávať, ako keby Ho to nikdy neunavilo.

Ježišovi nestačí, že si očistený a zbavený všetkých hriechov. Delí sa s tebou aj o svoj majestát a kráľovskú hodnosť.

Keď predstúpiš pred Boha, nemáš na sebe handry a zdrapy. Si oblečený v kráľovskom rúchu. V Jeho očiach si kráľ. Keď sa pozrieš na seba, nedokážeš to pochopiť. Veď si hriešnik. Tvoj život a myšlienky poznačili trpké dôsledky pádu prvého človeka. Musí to tak byť, keď sa vidíš vo svetle pravdy.

Ale Božie slovo hovorí ešte niečo viac. Ak veríš v Ježiša, potom sa On s tebou delí so všetkým. Zapojil ťa do svojho čistého, svätého a oddaného života. Dal ti pokoru a poslušnosť, ktorá Ho viedla až k smrti na kríži.

Ježiš sa ponížil, preto Ho Boh povýšil a dal Mu meno nad každé meno. S Ním sú všetci ľudia, s ktorými sa delí o všetko. Majú podiel na Jeho cti a dôstojnosti.

Pred Bohom si kráľom a si aj kňazom.

V Starom zákone mohol len najvyšší kňaz vstúpiť do svätyne svätých a predstúpiť pred Boha. Už to viac neplatí. Ježiš pre nás pripravil novú, živú cestu. Preto každé Božie dieťa môže stretnúť nášho svätého Boha tvárou v tvár.

Keď Ježiš zomrel, opona v svätyni svätých sa roztrhla na dvoje a prístup je voľný. Keď najvyšší kňaz vstupoval do svätyne svätých, vždy musel vziať krv. Len keď ju niesol v rukách, mohol vstúpiť. Ježiš priniesol svoju krv na najsvätejšie miesto a získal pre nás večné vykúpenie. Na základe toho môžeš vstúpiť. Ak veríš v Ježiša, Boh ťa vidí ako toho, kto stojí na zásluhách Kristovej krvi.

Ježiš ťa urobil kráľom aj kňazom. Hovorí to vo svojom Slove. Teraz vstúp smelo do Jeho prítomnosti s radosťou a vďakou. Máš podiel na bohatstve Pána Ježiša.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.