Zabitý Baránok - 16. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Zabitý Baránok – 16. apríl
16. apríla 2024
Play

„Potom som uvidel naprostriedku medzi trónom, medzi štyrmi bytosťami a medzi staršími Baránka, ktorý stál ako zabitý…“ Zjavenie Jána 5:6

Ján bol uchvátený do neba. Tam videl Boží trón. Bol to ohromujúci pohľad. Boh mal v ruke zvitok so zjavením, ale nik nebol hoden, aby ho otvoril. Preto Ján plakal a plakal. Prestal, keď zbadal Baránka.

Zabitý Baránok stál pred Božím trónom. To znamená, že Boh vidí Baránka neustále. Pre Boha je Baránok stredobodom. Jeho stredobod musí byť aj tvojím.

Všetky Božie myšlienky sú zhrnuté v Ježišovi. Všetky tvoje myšlienky musia byť tiež zhrnuté v Ňom. Tak ako je Ježiš stále prítomný pre Boha, musí byť stále prítomný aj pre teba.

Prečo Ján nezbadal Baránka okamžite? Pretože Baránok nemal nádheru a vonkajšiu slávu. Boh sa rozhodol, že Jánovi na chvíľu zastrie zrak.

Tak je to aj s tebou. Nerozhoduješ o svojom duchovnom vývoji. Hospodin sa načas môže skryť. Jeho úmyslom je, aby si si hlbšie uvedomil bohatstvo, ktoré máš v Ňom. On jediný ti otvára dvere. Vedie ťa do svojho večného tajomstva. Máš spoznať, že chce zjednotiť v Kristovi všetky veci na nebi aj na zemi.

Ak sa spätne pozrieš na svoj život, môžeš vycítiť Boží zámer. Boh ťa neprestajne chcel zjednotiť s Ježišom. A hoci sa načas skryl, bolo to preto, aby si našiel Baránka, ktorý bol zabitý pre tvoje hriechy.

Nájdeš Ježiša — nie v prvom rade vo svojom srdci, ale v Božom. On ťa naplní potešením a radosťou. Boh vždy vidí Ježiša ako obetného Baránka, ktorý sňal všetky tvoje hriechy.

Toto je základ spásy, ktorý stojí pevne a naveky.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.