Kristus nás oslobodil k slobode - 19. február - evs.sk

Zamyslenia

Kristus nás oslobodil k slobode – 19. február
19. februára 2023
Play

„Kristus nás oslobodil k slobode … Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu.“ List apoštola Pavla Galatským 5:1,13

Všetci, ktorí sú v Pánovi Ježišovi, sú oslobodení, aby nemuseli žiť v otroctve, ale v slobode.

Keď sa kresťan vo svojom srdci stále odsudzuje a obviňuje, niekde musí byť chyba. Nevidí svoju slobodu v Kristovi a nepoužíva ju.

Kristus nás vykúpil spod prekliatia zákona. Súd a trest, ktoré sme si privodili našimi hriechmi, zobral na seba za nás. Naplnil namiesto nás celý zákon.

Preto môžeme s Lutherom povedať: V mojom vzťahu k Bohu je to tak, ako keby neexistovalo ani jedno, ani desať prikázaní, pretože všetky prikázania sú pre mňa naplnené v mojom vzťahu k Bohu.

Nie je to Božia vôľa, aby sme v našom svedomí kráčali so súdom zákona a obviňovaním. Máme žiť v slobode, ktorú nám vydobyl Pán Ježiš svojou smrťou na kríži.

Ale pre prirodzeného človeka nie je žiadna sloboda. Naša sloboda v Kristovi, to nie je sloboda k hriechu! Starý človek v nás nemá práva. Keď Pán Ježiš zomrel na kríži, vykúpil nás z tohto starého človeka. Preto je nebezpečné použiť kresťanskú slobodu na povoľovanie telu, to znamená ospravedlňovať hriech a veriť, že sa dá žiť podľa tela, ktoré je v nepriateľstve s Bohom.

Ja som slobodný v Kristovi, ale môj starý človek je pod súdom zákona. Starý človek nepríde nikdy do neba.

Preto môžem mať pred Bohom slobodné svedomie a môžem ponechať súdu súdenie hriechu a starého človeka.

Takéto konanie nazýva Biblia „chodením podľa Ducha, a nie podľa tela“. Vtedy nebudú žiadosti tela naplnené. Vtedy vyhrám nad svojím hriechom.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.