Spasenie je v Ježišovi - 20. február - evs.sk

Zamyslenia

Spasenie je v Ježišovi – 20. február
20. februára 2023
Play

„A nieto spasenia v nikom inom… „ Skutky apoštolov 4:12

Na ceste životom sa stretávame s mnohými otázkami. Musíme prejsť cez mnohé úzke úseky. Cesta môže byť často kľukatá a tmavá. Prichádzajú chvíle, kedy je taká ťažká, že ledva dokážeme ísť ďalej.

Keď budú všetky bitky dobojované, zostane jedna otázka — otázka spásy. Keď dosiahneme konečnú hranicu a nie je cesty späť, všetko ostatné je bezvýznamné. Posledná otázka na zemi je prvou otázkou vo večnosti.

Pred Božím súdom je všetko ostatné druhoradé. Kde stráviš večnosť, v nebi alebo v pekle? Si spasený alebo zatratený? Čo ti povie Boh?

Odpoveď závisí na tvojom vzťahu s Ježišom. Spasenie sa nenachádza v nikom inom.

Sám sa nemôžeš zachrániť. Možno si bol dobrým človekom, za ktorého sú mnohí vďační. Ale žiadne tvoje dobré skutky pred Bohom neplatia. Nestačí Mu to. Jediný, v kom má Boh zaľúbenie, je Ježiš. Boh spojil našu spásu len s Ježišom. „Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.“ (1J 5:12). Preto o otázke spásy rozhoduje tvoj vzťah s Ježišom. Už si Ho prijal za svojho osobného Spasiteľa? Zažil si niekedy, že Ježiš stál pri dverách tvojho srdca a klopal? Otvoril si Mu dvere? Ak môžeš povedať áno, chcem, aby si vedel, že Ježiš sa stal začiatkom v tvojom živote. Ale začiatok ešte neznamená dokončenie. Kráčaš ďalej s Ježišom ako so svojím Spasiteľom a jedinou nádejou? Ak môžeš pravdivo odpovedať áno, vtedy ťa On pozná a ty si v Ňom zachránený.

Spasenie je skutočne v Ježišovi. Ak Mu patríš, si úplne a celkom spasený. Ježiš ťa neposilňuje tak, že sa môžeš zachrániť sám. Nie, celú zodpovednosť zobral na seba. To On ťa vedie do neba. To Jeho obeť a dielo Boh prijíma. Ty vlastníš všetko vierou v Ježiša. Dostávaš to všetko nezaslúžene, z milosti. Preto dovoľ Ježišovi vstúpiť do tvojho srdca a ži život s Ním.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.