Kríza a charakter - 5. november - evs.sk

Zamyslenia

Kríza a charakter – 5. november
5. novembra 2022
Play

„Pri tom všetkom Jób nezhrešil a nespáchal nič urážlivé proti Bohu.“ (Job 1:22)

Niektorí ľudia opúšťajú Boha, keď do ich života vstúpia ťažkosti či, nebodaj, tragédia. Iní však prejavujú skutočnú vieru.

Spomeň si na Jóba. Jeho samotné meno nás odvoláva na to najhoršie možné utrpenie. Jób žil skvelý život. Mal krásnu rodinu, bol veľmi bohatý a úspešný. Jedného dňa, zdanlivo z ničoho nič, ho postihla séria nešťastí.

Zo starozákonnej Knihy Jób vieme, že medzi Bohom a anjelmi sa uskutočnil rozhovor. Zúčastnil sa ho aj Lucifer (satan), padlý anjel. Boh sa chválil Jóbom a povedal: „Všimol si si môjho služobníka Jóba? Lebo na zemi nieto jemu podobného, bezúhonného, úprimného, bohabojného muža, ktorý by sa stránil zlého.“ (Job 1:8)

Satan v podstate povedal: „Ach, daj mi pokoj. Nechaj ma chvíľu s Jóbom a uvidíme, aký je naozaj.“

Potom Boh dovolil satanovi, aby do Jóbovho života vniesol sériu ťažkostí. A v priebehu jedného dňa Jób stratil všetky svoje deti a majetok.

Napriek tomu Jób vyhlásil: „Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim; Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.“ (Job 1:21)

V úryvku sa ďalej píše: „Pri tom všetkom Jób nezhrešil a nespáchal nič urážlivé proti Bohu.“ (verš 22) To je skutočná viera.

To, aká silná je tvoja viera, v skutočnosti zistíš podľa toho, ako reaguješ na protivenstvá a ťažkosti. Niekto povedal, že charakter sa v kríze nevytvára, ale odhaľuje.

Vlož teda svoju vieru v Krista. Nevkladaj svoju vieru do človeka alebo cirkvi. Vlož svoju vieru do samotného Ježiša. On je Ten, kto ťa podrží v ťažkých časoch.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.