Kto verí - 23. január - evs.sk

Zamyslenia

Kto verí – 23. január
23. januára 2023
Play

„Kto verí voň, nebude náhliť.“ Izaiáš 28:16

Podľa pôvodného textu znamená slovo ponáhľať sa – utekať v panike. Najlepší preklad by bol takýto: Kto verí, neuteká v panike.

Pán uložil základný kameň, vzácny uholný kameň, na Sione.

Tí, ktorí sa držali tohto kameňa, boli v bezpečí. Nemuseli sa báť nijakej katastrofy. Neprišlo na nich nič zlé, pretože stáli na základnom kameni. Preto, keď sa blížila katastrofa, neutekali v panike.

Toto je proroctvo o Pánovi Ježišovi. On je uholným kameňom, ktorý Boh ustanovil na Sione!

Viackrát sa na tieto slová odvoláva Pán Ježiš a aj apoštolovia v Novej zmluve. Nachádzame to napríklad aj v liste apoštola Pavla Rímskym 9,33: „Ajhľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.“

Kto verí v Pána Ježiša, nemusí utekať v strachu. Apoštol Pavel to vyjadruje tak, že takýto človek nebude zahanbený.

Opäť a opäť nachádzame toto slovo vyjadrené rozličnými spôsobmi, a čiastočne tými istými slovami. Ako keby sa nás Boh snažil dokonale presvedčiť, že keď veríme v Pána Ježiša, nemusíme sa báť.

Je dobré zobrať si to k srdcu, hlavne v súčasnosti.

Mnoho kresťanov sa obáva budúcnosti a boja sa toho, čo príde. Niekto sa bojí aj toho, ako obstojí na súde, pretože sa mu veľmi nedarilo v kresťanskom živote.

Ale keď veríš v Pána Ježiša, nemáš dôvod na strach! Nemáš žiaden dôvod k panike!

Si v Pánových rukách, stojíš na základe, ktorý je pevný.

On, ktorý vie a pozná všetky veci – Boh sám – On nás uisťuje o tom, že kto v Neho verí, nebude zahanbený!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.