Láska, ktorá vyháňa strach - 11. január - evs.sk

Zamyslenia

Láska, ktorá vyháňa strach – 11. január
11. januára 2022
Play

„Ale dokonalá láska vyháňa strach.“ Prvý list Jánov 4:18

Strach, o ktorom je tu reč, je strach pred Bohom. Je to strach a obavy, ktoré človek prežíva, keď sa na seba pravdivo pozrie a vie, že nedokáže za seba zaplatiť účet pred Bohom.

Tento strach je potrebný. Je to dôležitý alarm.

Alarm je signál, že sa niečo deje, že prichádza nebezpečenstvo a treba včas hľadať úkryt.

Podobne je to aj so strachom pred Bohom v našom srdci. Upozorňuje nás, že musíme hľadať útočište včas, pretože nás postihne Boží súd.

Kde je to útočište? Je v dokonalej láske. Kde ju nájdeme? Nie v nás, ale v Božom zjavení spásy.

Súvislosti, v ktorých sú dnešné slová napísané, sú tieto: „V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.“ (1J 4:10)

Dokonalá láska sa nachádza len na jedinom mieste.

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (J 3:16)

Táto láska nám rozpráva, že to, čoho sa obávame v našich srdciach, to za nás vyriešil Boh vo svojom Synovi! On zaplatil za nás náš účet pred Bohom na Golgote. Odstránil a vymazal náš dlžobný úpis. (Kol 2:14)

Keď sa obraciaš k Bohu so svojím hriechom bez toho, aby si ho ospravedlňoval, bez toho, aby si sa ukazoval v lepšom svetle, vtedy ti Boh hovorí: Buď odvážny, tvoje hriechy sú odpustené! Miloval som ťa tak, že som poslal môjho Syna, aby zobral tvoje hriechy, preto sú tvoje hriechy odpustené v Ježišovom mene!

Toto je dokonalá láska, ktorá z nášho srdca vyháňa strach.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.