Lebo mne žiť je Kristus - 4. jún - evs.sk

Zamyslenia

Lebo mne žiť je Kristus – 4. jún
4. júna 2021
Play

Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. List Filipským 1:21

Pre mnohých nekresťanov život znamená byť zdravý a bohatý. Znamená to byť zdravý ako ryba, mať dobrú prácu a nikomu nič nedlhovať. Ale pre kresťana to tak nie je. Za dobré veci v živote vďačí Bohu. Sú to Božie dary, ale nie je to niečo, na čom naozaj záleží. Skutočným darom je Pán Ježiš. Ak je to otázka života v tom najhlbšom zmysle slova, tak ty, ak si Božie dieťa, musíš na Neho ukázať a povedať: Ježiš je ten život. Vieš, že to, čo iní nazývajú životom, končí smrťou. Jedného dňa sa skončí. Preto si myslíš, že život bez vzťahu s tým Jediným, ktorý vstal z mŕtvych, je život v chudobe. Skutočnosť, že Ježiš je tvoj život, znamená, že tvoje srdce je obrátené na Neho. Tvoja viera sa zameriava na Neho. Len Ježišovi dôveruješ za každých okolností, lebo poznáš Jeho lásku. Je v tvojom srdci nádherným spôsobom. Boh ju vylial na teba skrze Ducha Svätého. Neuvedomuješ si to, keď‘ sám seba skúmaš. Ale Božie slovo ti hovorí, že je to tak. A ty sa držíš Božieho slova. Skutočnosť, že Ježiš je tvojím životom, je pravdou, ktorú nemôžeš dosiahnuť duchovnými cvičeniami. Ježiš ti bol daný a ty si Ho prijal, preto je On pre teba životom. Žiadny kresťan nemôže prijať Ježiša bez toho, aby Ho prijal ako život samotný. Preto môžeš povedať: „Pre mňa žiť je Kristus.“ Vstúpil do tvojho srdca. Teraz je to rytmus, ktorý pulzuje v tvojom duchovnom živote. Ježiš je vzkriesenie a život. V Ňom vlastníš život, ktorý nemôže zomrieť. V Evanjeliu podľa Jána 14:19 Ježiš hovorí: „Pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“ Rovnako to platí aj pre posledný deň tvojho života na zemi. Pochovajú tvoje telo, ty však nezomrieš. Ten, kto sám je životom, ťa zoberie do raja. Skrze vieru v Ježiša si s Ním spojený, a to väzbami, ktoré ani smrť nezničí. Pre mňa je život Kristus a ten život pretrvá naveky.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.