Medzi nemožným a nemožnejším - 5. jún - evs.sk

Zamyslenia

Medzi nemožným a nemožnejším – 5. jún
5. júna 2021
Play

„Keď sa faraón približoval, Izraeliti pozdvihli oči a videli, že sa Egypťania hrnú za nimi;  Izraeliti sa veľmi naľakali a volali k Hospodinovi o pomoc.“ (2M 14:10)

Už si sa niekedy ocitol v situácii, kedy bol pre teba jediným východiskom Boh? Možno to bola správa od lekára, ktorá ti nedávala žiadnu reálnu nádej. Možno to bola finančná pohroma, keď si bol na pokraji krachu. Možno to bolo rozpadávajúce sa manželstvo. Možno to bol rodinný konflikt, ktorý bolo nemožné vyriešiť. Nemyslel si si, že by si vôbec mohol danú vec prežiť.

To je presne scenár, ktorému museli čeliť Izraeliti v 2M 14. Uviazli medzi neporaziteľnou armádou a nepriechodným morom. Nachádzali sa medzi nemožným a nemožnejším. To, čo mali zakrátko zistiť bolo, že s Bohom je všetko možné.

Keď Boh priniesol súd na zem za čias Nóacha, veci vyzerali celkom pochmúrne. 1M 8:1 vraví: „Vtedy sa Boh rozpomenul na Nóacha, na všetky živočíchy i na dobytok, ktoré boli s ním v korábe;  Boh poslal vietor na zem a vody opadli.“ Vidíš, Boh Nóachovi zasľúbil, že nájdu súš a začnú odznova. A Boh vždy svoje sľuby plní.

Potom tu bol Jozef, ktorého zradili jeho vlastní bratia. Mysleli si, že zomrel. Boh však Jozefov život zachoval a Jozef im povedal: „ Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré,  aby tak učinil, čo je dnes zjavné: totiž, aby mnohých ľudí zachoval nažive.“

Dokonca ani smrť nemá posledné slovo. Smrť nám môže pripadať tak stála a beznádejná. Žalm 49:16 nám však hovorí: „Ale Boh vykúpi mi dušu, z moci podsvetia ma iste vezme.“

Boh je väčší než akýkoľvek problém, ktorému práve čelíš.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.