Manželstvo všetci majte v úcte - 29. júl - evs.sk

Zamyslenia

Manželstvo všetci majte v úcte – 29. júl
29. júla 2023
Play

„Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lože nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov súdiť bude Boh.“ List Židom 13:4

Tak, ako je manželstvo spoločenstvom a spolužitím muža a ženy, tak existuje aj svätá hranica, ktorá mužov a ženy, ktorí nie sú manželmi, oddeľuje. Prekročenie tejto hranice znamená zničenie manželstva. Je to cudzoložstvo.

Hriech proti šiestemu prikázaniu sa deje dvoma spôsobmi: rozvodom alebo prekročením tejto svätej hranice, či už mužom alebo ženou, ktorí nie sú manželia.

Táto hranica, deliaca čiara, sa prestupuje dvoma spôsobmi. Pán Ježiš napríklad spomína nečisté pohľady. Hovorí, že každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už cudzoložil s ňou v srdci. Pôvodný text hovorí o žene, ktorá patrí inému, o žene, ktorú si ten, kto sa na ňu pozerá, nehodlá zobrať za ženu.

Aj keď sa túžba nenapĺňa v skutku, aj tak sa už hriech stal v srdci. Odtiaľ hriech vychádza. „Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania.“ (Mt 15:19) Hriešne túžby nie sú nevinné!

Aj slová môžu byť prekročením svätej línie medzi mužom a ženou. Nečisté slová, neslušné reči, neslušné vtipy a všetka zábava okolo hriechu voči šiestemu prikázaniu. Všetko toto bude súdiť Boh.

To isté sa týka neslušného, vyzývavého oblečenia. Boh zakazuje aj to, aby sa muž alebo žena obliekali vedome tak, že chcú zakryť akého sú pohlavia.

„Žena nech nenosí mužský odev, ani muž si neoblečie rúcho ženy, lebo je ohavný Hospodinu, tvojmu Bohu, každý, ktokoľvek to činí.“ (5M 22:5)

Najviac cudzoložia a prestupujú hranice spolužitia medzi mužom a ženou tí, ktorí nie sú zosobášení, ale žijú spolu sexuálne.

Všetko toto je hriech proti šiestemu prikázaniu.

Všetkých týchto bude Boh súdiť, hovorí Božie Slovo!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.