Milosť a vernosť - 21. december - evs.sk

Zamyslenia

Milosť a vernosť – 21. december
21. decembra 2023
Play

„…Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.“ Žalospevy 3:22-23

Nech by sme už z Pánovej milosti a pomoci zažili akokoľvek veľa, sme stále podobne bezmocní a závislí od Pána Ježiša rovnako dnes ako v minulosti.

Božia milosť sa nedá uskladniť. A Boh nám ani nepomáha k tomu, aby sme boli závislí len od seba.

Mnohí kresťania to cítia ako utrpenie. Myslia si, že by sa mali z Božej milosti dostať ďalej. Nechcú byť stále len bezmocní a závislí od Pána Ježiša.

Niektorí ľudia aj hovoria, že sa dostali ďalej. Ale ten, kto sa dostáva von zo vzťahu s Pánom Ježišom, už nie je z pravdy.

Každé ráno potrebujeme novú milosť. A to veľké je, že Boh sám svedčí, že Jeho milosť je každé ráno nová. Všetko obnovovanie v našom kresťanskom živote a v práci na Božom kráľovstve sa deje tak, že sa vraciame k začiatku, k samotnému východisku.

Začiatkom je Pán Ježiš. On sám o sebe hovorí, že je počiatkom. Rast kresťana neznamená vyrásť z toho, čo človek prijal, keď bol spasený. Ale je to práve rast v tom, čo sme od Pána Ježiša prijali na začiatku.

Večný život spočíva v milosti a v poznaní Pána Ježiša. „Ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj naveky! Amen.“ (2Pt 3,18)

Môžeme sa bezpečne spoliehať na Božie zasľúbenia, pretože Ten, ktorý zasľubuje, je verný!

Verný, to znamená, že Boh stojí pevne za svojím Slovom. Nikdy svoje sľuby neberie späť. Táto vernosť trvá celú večnosť.

Preto sa nikdy nemôže stať, bude zahanbený ten, kto dôveruje Božiemu milosrdenstvu!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.