Milosť nášho Pána - 28. december - evs.sk

Zamyslenia

Milosť nášho Pána – 28. december
28. decembra 2023

„Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista…“ 2. list Korintským 8:9

Keď Pavol odišiel z Korintu, vedel, že kresťania poznajú Božiu milosť. Vykreslil im Ježiša, ako ukrižovaného Syna Božieho. Urobil to veľakrát. Zaumienil si nevedieť medzi nimi nič, „jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného“.

Ako je to s dnešnými kresťanmi? Poznáme milosť nášho Pána Ježiša Krista?

Veľa ľudí okamžite odpovie „áno“. Nemali by sme však odpovedať príliš rýchlo.

Nemôže byť dôvodom veľkej duchovnej chudoby práve skutočnosť, že tí, ktorí patria Ježišovi, tak málo poznajú milosť? Zamestnávajú nás rôzne otázky, no len málokedy občerství naše srdce milosť.

Musíš sa vrátiť na začiatok. Tam, kde si stál pred svojím Pánom bez slova a nemal si na svoju obranu čo povedať. Zaslúžil si si, aby nad tebou zaznel rozsudok smrti. Ale to si nepočul. Boh ti dovolil, aby si si vypočul rozsudok smrti nad Ježišom. Bolo to úplne jasné, že na tvoje miesto sa postavil niekto iný.

Vtedy si videl otvorené nebo. Ježiš pripravil cestu. Môžeš prísť pred Boha kvôli Pánovi Ježišovi. Tvoj Spasiteľ a Vykupiteľ prebral tvoj prípad.

Božia milosť je tvoja jediná nádej aj dnes. Ak Ježišova krv neprikryje všetky tvoje hriechy, nemôžeš byť spasený. Stále nemáš nič, čím by si zaplatil. Bez ohľadu na to, že si dospel ako kresťan, nikdy sa nedostaneš ďalej. Musíš byť spasený z milosti.

Máš sa z toho radovať. Božia milosť je taká ohromujúca, že dokonalejšie šťastie už nemôžeš dosiahnuť. Boh ti ju daroval v prekypujúcej hojnosti.

Ježišovo dielo ťa neprevedie iba časťou tvojej cesty. Zoberie ťa priamo do cieľa. To je zahalené v nádherných slovách „Dokonané je!“

Ži v Božej milosti. Nech ťa nesie celým životom. Budeš Ho za to naveky chváliť.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.