Zármutok, ktorý vedie k radosti - 27. december - evs.sk

Zamyslenia

Zármutok, ktorý vedie k radosti – 27. december
27. decembra 2023

„Lebo zármutok podľa vôle Božej pôsobí pokánie na spasenie, a to netreba ľutovať; ale zármutok sveta pôsobí smrť.“ 2Kor 7:10

Ak chceš byť šťastný, potom musíš byť najprv nešťastný. Inými slovami, musíš najprv poznať svoj skutočný stav pred Bohom – že si hriešnik bez akejkoľvek nádeje zachrániť sa sám. Ale Boh ti milostivo ponúka svoje odpustenie skrze Krista a Jeho smrť na kríži.

Ježiš povedal: „Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.“ (Mt 5:4) To posledné, čo ľudia chcú, je smútiť. Chcú sa smiať, oslavovať a vyhadzovať si z kopýtka. No nechcú sa pozrieť na svoj skutočný stav a ľutovať ho. To mi pripomína Šalamúnove slová z Kazateľa: „Povedal som si: Nože, skúsim to s radosťou; užívaj dobré veci! A hľa – i to je márnosť. O smiechu som povedal: Pochabosť. A o radosti: Čo prospeje?“ Kaz 2:1-2

Niektorí sa chcú stále len radovať. Chcú, aby zábava pokračovala. Potláčajú slzy a hľadajú smiech. Nechcú plakať. Preto si nevšímajú svoje hriechy, ani sa nimi nezaoberajú.

Ale ak chceme pravé a trvalé šťastie, musíme žialiť nad svojím duchovným stavom. A čo sa stane potom? Ježiš povedal, že budeme potešení. Keď prídeme k Bohu a povieme, že ľutujeme naše hriechy, On nám ponúka svoje odpustenie. Tak náš zármutok vedie k radosti.

Biblia hovorí: „Lebo zármutok podľa vôle Božej pôsobí pokánie na spasenie, a to netreba ľutovať; ale zármutok sveta pôsobí smrť.“ (2Kor 7:10)

Ak chceš byť naozaj šťastný, potom sa musíš vidieť taký, aký skutočne si – hriešnik –, ľutovať, že je to tak, a rozhodnúť sa zmeniť to. Bez tohto zármutku nebude žiadna radosť.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.