Dobrý je Hospodin - 29. december - evs.sk

Zamyslenia

Dobrý je Hospodin – 29. december
29. decembra 2023
Play

„Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá.“ Žalospevy 3:25

Nič iné nám nehovorí Božie Slovo tak často ako toto!

K dúfaniu v Boha sa viažu veľmi silné zasľúbenia. Dúfanie, to je silný výraz. Znamená to dlho čakať, niekedy zdanlivo zbytočne.

Keď hľadáme Boha, často nás stavia do skúšky. Zdá sa nám, že mlčí a vôbec nám neodpovedá. Vtedy sa nám nezdá, že sme postavení do skúšky, ale že nás Boh zavrhol, že sa od nás odvrátil, a že je to jediný spravodlivý dôsledok nášho hriechu a nevery.

Vtedy sa kresťan cíti mŕtvy, chladný, opustený Bohom, odovzdaný mysli, ktorá nie je ničoho schopná. Vtedy je vystavený veľkým pokušeniam zo strany svojho starého človeka a cíti sa akoby bol v moci zla.

V takých časoch je nám Pán veľmi blízko.

To, čo cítime, je ďaleko od skutočnosti. Pán nás skúša, či hľadáme Jeho, Jeho spasenie a Jeho spravodlivosť. Skúša nás, čo je pre nás dôležitejšie: Jeho dary, alebo On sám?

Vtedy kresťan vo svojej núdzi volá na Pána, dovoláva sa Jeho milosrdenstva a Jeho samotného. Nič pre neho neznamená tak veľa, ako presvedčenie, že má Pána Ježiša aj s Jeho spásou.

A to mu patrí!

Práve v tomto nás uisťuje Pán! „Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá ho hľadá.“

Prijmi túto odpoveď! Dôveruj viac tomu, čo hovorí Boh, ako tomu, čo cítiš!

Vtedy zažiješ, že vtedy, keď si myslíš, že je to najmenej možné, zažiješ a pocítiš, že Pán je blízko teba.

Nie pocitom, ale Pánovým zasľúbením musíš veriť!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.