Milovať Boha - 28. marec - evs.sk

Zamyslenia

Milovať Boha – 28. marec
28. marca 2022
Play

„Šalamún miloval Hospodina…“ 1. kniha kráľov 3:3

Miluješ Ježiša?

To sú silné slová, ale Ježiš ich znovu a znovu používa. Žiada lásku.

Prečo?

Pre toho, kto miluje, nie je ťažké správne odpovedať. Ak má láska prekvitať, musí byť vzájomná. Ak miluješ, túžiš v prvom aj poslednom rade po láske toho, koho miluješ.

Šalamún miloval Hospodina, lebo On ho miloval ako prvý. To Boh v nás vytvára lásku. Vrúcnosť Božieho srdca zapaľuje tvoje srdce. Spôsobuje to predovšetkým dôkaz lásky: Ježiš.

Ježišovi tvárou v tvár ti Boh dáva najavo, že ťa miluje viac, ako kedy budeš schopný pochopiť.

Môže sa stať, že nepoužiješ silné slová o svojej láske k Ježišovi. Je možné, že spolu s Petrom musíš pokorne vyznať: „Pane, Ty vieš všetko; Ty vieš, že Ťa milujem.“ Za týmito slovami je hlboká závislosť srdca na Ježišovi. Si k Nemu pripútaný v živote, smrti i vo večnosti.

Nezachváti ťa smútok, keď počuješ, že „Šalamún miloval Hospodina“? Spomínaš si, že to tak nepokračovalo navždy? Keď zostarol, jeho srdce odpadlo od živého Boha. Ovplyvnili ho pohanské ženy, s ktorými sa oženil.

Dlhý čas sa zdalo, že žiť v neposlušnosti Božiemu slovu, je v poriadku. Aj dnes sa mnohí na to spoliehajú. Mýlia sa. Príde deň, keď budú žať, čo zasiali. Koniec ich života bude tragický tak ako Šalamúnov. Skončil ako modlár.

Ak tvoje srdce patrí Hospodinovi, mal by si Mu ho nechať. Nedovoľ doň vstúpiť nikomu a ničomu inému. Milovať Boha znamená zachovávať Jeho prikázania. Šalamún na to zabudol. Nekráčaj v Šalamúnových šľapajach. Nasleduj Ježiša na úzkej ceste. Tá jediná vedie do života.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.