Miluješ ma väčšmi ako títo? - 3. január - evs.sk

Zamyslenia

Miluješ ma väčšmi ako títo? – 3. január
3. januára 2022
Play

„Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas mojich baránkov! Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on Mu odpovedal: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol Mu: Pas moje ovečky! Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal: Či ma miluješ? A odpovedal Mu: Pane, Ty vieš všetko; Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas moje ovečky!“ Evanjelium podľa Jána 21:15–17

Ľudia si myslia, že ten, kto má vedúce postavenie medzi kresťanmi, ten, kto je farárom, misionárom, diakonom, alebo iným spôsobom má popredné miesto v cirkvi, miluje Pána Ježiša viac, ako ostatní. Je to prirodzené. Nemalo by to práve takto byť?

Každopádne však všetci, ktorí pôsobia na takýchto miestach, majú všetky dôvody rozmýšľať nad otázkou, ktorú Pán Ježiš položil Petrovi: „Miluješ ma väčšmi ako títo?“

Keď Peter dostal túto otázku, bolo mu jasné, že nikto nezaprel Pána Ježiša tak ako on. To isté sa môže stať aj dnes mnohým z nás!

Ale práve vtedy bolo Petrovi jasnejšie ako kedykoľvek predtým, že nemôže a ani nechce stratiť Ježiša! Pán Ježiš je jeho záchrana, jeho jediná spása, jediný, po kom by jeho srdce naozaj túžilo! Tentoraz už nepoužíva silné slová. Hovorí: „Pane, Ty vieš, že Ťa milujem“ – tieto slová úprimne vychádzajú z jeho srdca a sú pravdivé.

Pán Ježiš prijíma odpoveď a hovorí: „Pas mojich baránkov.“

Pán Ježiš sa však neuspokojuje s touto jednou odpoveďou. Pýta sa trikrát. Zodpovedá to trojnásobnému Petrovmu zapretiu. Petrovo druhé zapretie bolo silnejšie ako prvé. Ježišova druhá otázka je tiež iná ako prvá: „Miluješ ma?“ Tento raz sa Pán Ježiš nepýta, či viac ako títo. Pýta sa, či ho vôbec miluje.

Poníženie pri druhej otázke je väčšie ako pri prvej. A Peter nemá nič iné, čo by odpovedal: „Pane, Ty vieš, že Ťa milujem.“ A Ježiš prijíma jeho odpoveď: „Pas moje ovečky.“

Petrovo tretie zapretie bolo najvážnejšie. A Ježišova tretia otázka sa najhlbšie dotýka Petra. Ako keby sa Pán Ježiš pýtal: Peter, keď hovoríš, že Ma miluješ, hovoríš pravdu? Miloval si Ma, keď si povedal, že Ma nepoznáš?

Ale teraz už Pán Ježiš dostáva Petra tam, kam chce. Teraz je poníženie a pokora, najväčšie a aj úloha je najväčšia: „Pas moje ovečky“. Peter je opäť postavený do svojho apoštolského povolania.

Táto udalosť osvetľuje zámer, ktorý Pán Ježiš má, keď chce pokoriť nás kresťanov!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.