Chválime sa Ježišom - 24. september - evs.sk

Zamyslenia

Chválime sa Ježišom – 24. september
24. septembra 2022
Play

„Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu…“ List Galatským 6:14

Čo znamená chváliť sa? Znamená to upozorňovať na seba. Tento hriech je medzi nami veľmi rozšírený Možno to nehovoríme priamo, ale upozorňujeme na seba slovami. Často sa porovnávame s inými, s tým, čo máme my a čo majú oni. Veľa nezhôd a závisti pochádza z túžby porovnávať sa s inými.

Pavol vedel, že je väčší hriešnik ako ktokoľvek iný Preto všetky svoje skvelé dary nepovažoval za nič. Pred Božou tvárou bol odsúdený a nenávratne stratený. Ale nemal prázdne ruky. Boh mu dal Ježiša. Mohol sa Ním chváliť.

Čo znamená všetko, čo máš, v porovnaní s Ježišom? Je to skoro nič. On je perla nevyčísliteľnej hodnoty. Máš dôvod byť na Neho pyšný.

Stará prirodzenosť nerada upriamuje pozornosť na Ježiša. Chce dostať poctu sama pre seba. Avšak skrze kríž už hriech nemá na teba nárok. Životu nie si nič dlžný a ani svetu. Ale za všetko si dlžný Ježišovi. Mal by si Mu všetko dať, keď sa On sám stal tvojou chválou.

V prvom rade Ho máš vyvyšovať vo svojom srdci. Musíš pamätať na to, že prevzal zodpovednosť za všetko zlé, čo je v tebe. Pamätaj aj na to, že všetko, čo ti chýba, máš v Ježišovi.

Cítiš sa nehodný, ale nie si. V Ježišových očiach si vzácny. Záleží len na Ježišovi a Jeho názore. Čo si myslíš ty a ostatní, na tom až tak nezáleží.

Mal by si byť hrdý na Ježiša aj pred inými. Ach, ako veľmi potrebujeme kresťanov, ktorí na Neho upozorňujú. Odvádzajú náš pohľad od nás a našej biedy. Vedú nás k tomu, aby sme sa zaoberali Ježišom, lebo On ich napĺňa.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.