Jednota v Písme - 2. január - evs.sk

Zamyslenia

Jednota v Písme – 2. január
2. januára 2022
Play

„… ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.“ (2Pt 1:21)

Hoci človek môže čerpať inšpiráciu z akejkoľvek pasáže Písma, je lepšie mať pochopenie všeobecnej štruktúry Biblie, aby sme z nej získali čo najviac. Stará zmluva je záznamom izraelského národa. Z tohto národa pochádza Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta. Nová zmluva je záznam o Človeku, Synovi človeka, Spasiteľovi. Boh sám sa stal človekom, aby sme mohli vedieť, aký Boh je. Jeho zjavenie na zemi bolo ústrednou a najdôležitejšou historickou udalosťou. Stará zmluva dáva pre túto udalosť pozadie; Nová zmluva hovorí príbeh jej naplnenia. V Písme nájdeš jednotu myšlienok a zmysel, ktorý naznačuje, že napísanie celku bolo podnietené jednou mysľou.

Modlitba dňa

Naplň ma, Pane Bože, keď čítam Bibliu, aby som bol schopný jasnejšie porozumieť Tvojmu božiemu učeniu.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.