Mnoho bied má spravodlivý - 8. september - evs.sk

Zamyslenia

Mnoho bied má spravodlivý – 8. september
8. septembra 2022
Play

„Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin.“ Žalm 34:20

Je neľahké znášať ťažkosti (alebo utrpenie, lebo aj tak sa to dá preložiť). Niečo hlboko v nás protestuje. Myslíme si, že je to zbytočné. Prečo sa spomedzi všetkých ľudí máme trápiť práve my? Zaslúžili sme si to viac ako niekto iný?

Pomôže nám to uvedomiť si pravdu. Tvárou v tvár Bohu sme len prach a popol. Ak protestujeme proti Nemu, sme blázni. Namiesto toho by sme sa mali obrátiť na Slovo a získať pomoc.

Ak to urobíš, nebudeš sklamaný. Boh vedel, ako ti pomôže, keď vdýchol svojho Ducha do Svätého Písma.

Hospodin hovorí, že mnoho bied má spravodlivý. Nehovorí o nespravodlivých. To spravodlivý má mnoho súženia. Preto nesmieš brať svoju biedu a ťažkosti ako znamenie, že ťa Boh opustil a odmietol. Nesmieš ani uveriť, že má niečo proti tebe. Trpíš, lebo si spravodlivý. Je za tým vychovávajúca Božia ruka, a potrebuješ to, aby si sa iba celou svojou vierou spoliehal na Ježiša.

Všimni si aj to, že Pán chce vyslobodiť spravodlivých. Nepovedal, kedy to presne urobí. Ale nechce, aby si pochyboval. On ťa vyslobodí. Nechce ťa vyslobodiť len z niektorých trápení — nie, platí to pre všetky trápenia.

Tvoj Spasiteľ, náš Pán Ježiš Kristus, je podpisom Boha, že Slovo je pravdivé. Život Pána Ježiša bol dlhou sériou ťažkostí a biedy. A koľko utrpenia a bolesti znamenala Jeho smrť! Ale Hospodin Ho vyslobodil.

Platí to aj v tvojom živote. Boh ti nepovedal, či ťa chce vyslobodiť na tejto strane smrti. Ak to neurobí, spraví to vo večnosti. Uvedom si, že je to blízko.

Utrpenie spôsobuje, že sa dívaš vpred. Spôsobuje, že tvoje nohy majú naponáhlo. Čoskoro budeš v novom Jeruzaleme. Tam budeš slobodný od všetkého, čo ťa dnes ťaží a bolí.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.