Pán Ježiš chce obnoviť povolanie - 28. december - evs.sk

Zamyslenia

Pán Ježiš chce obnoviť povolanie – 28. december
28. decembra 2021
Play

„Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno Pane, Ty vieš, že Ťa milujem.“ Evanjelium podľa Jána 21:15

Táto scéna sa udiala na brehu Genezaretského jazera. Práve tam, kde Pán Ježiš jedného dňa povolal učeníkov za apoštolov a povedal: „Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ Vtedy im to názorne predviedol. Nechal ich hodiť siete ešte raz do mora, aj keď predtým počas celej noci nič nechytili. Ulovili toľko rýb, že sa až siete trhali. Vtedy padol Peter Ježišovi k nohám a povedal: „Odíď odo mňa Pane, lebo som hriešny človek.“ Ale práve vtedy ho Pán Ježiš vyzdvihol a povedal mu: „Neboj sa, odteraz budeš ľudí loviť.“

V toto ráno po Ježišovom vzkriesení ich Pán Ježiš opäť názorne vyučoval. Aj tentoraz hodili podľa Jeho Slova siete do mora a chytili veľké množstvo rýb. Pán Ježiš im tak pripomína ich povolanie, skutky a predovšetkým ich vzťah k Nemu.

Keď sa Peter dozvedel, že je to Pán Ježiš, ktorý stojí na brehu a prikazuje im, aby hodili siete do mora, nezdržal sa. Hodil sa do mora, aby prišiel prvý k Pánovi Ježišovi, ktorý má pre nich všetkých pripravené jedlo.

Môže sa zdať, že Peter mal Pána Ježiša radšej, ako Ho mali ostatní. Peter bol tiež na čele skupiny, viedol ich svojím slovom. A sám sa utvrdzoval: „Ak sa aj všetci pohoršia na Tebe, ale ja nie“.

Avšak po jedle je to práve on, kto dostáva otázku: „Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo?“

Túto otázku musel Peter ťažko niesť. Rovnako aj meno, akým ho Pán Ježiš oslovil: „Šimon, syn Jonášov“, pripomína Petrovi, akým je od prirodzenosti. Pripomína mu, že je človekom, ktorému je ťažko dôverovať, ktorý je nestály.

A práve tak to aj bolo. Nikto z tých, ktorí boli s Pánom Ježišom tam na brehu, nezaprel ako Peter. Trikrát zaprel Pána Ježiša. On, ktorý povedal: „Ak sa aj všetci pohoršia na Tebe, ale ja nie“.

Ježišova otázka je skúmajúca a odhaľujúca. Je za ňou cieľ: Pán Ježiš chce obnoviť povolanie, ktoré dal Petrovi. A z toho istého dôvodu prichádza Pán Ježiš so svojimi skúmajúcimi otázkami aj k nám!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.