Modli sa, dávaj a choď - 8. júl - evs.sk

Zamyslenia

Modli sa, dávaj a choď – 8. júl
8. júla 2024
Play

Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí; ale Boh nás pozná; dúfam však, že aj vaše svedomie nás pozná.“ 2. list Korintským 5:11

Existuje iný strach ako strach otroka. Je to strach toho, kto miluje. Strach otroka je spojený so zákonom. Strach lásky je spojený s milosťou.

Keď si u Boha našiel milosť, niečo sa s tebou stalo. Stal si sa iným človekom. Tvoje srdce zaplavila Božia láska skrze Ducha Svätého.

Zároveň si dostal nový strach. Je to strach z toho, že sa nebudeš páčiť Tomu, koho miluješ. Láska nie je sebecká.

Ježišova myseľ Spasiteľa nie je spokojná. Pozná tých, ktorí ešte neuverili. Nie sú pre Neho bezvýznamní.

Ježiš miluje každého jednotlivca. Ježiš a tí, ktorí Ho milujú, majú spoločnú lásku k nespaseným. On vie, že láska ich ženie k činnosti. Láska sa bojí, že nebude celkom v súlade s Ježišovou vôľou. Ježiš to tak cítil voči Bohu a my zase voči Ježišovi.

Máš príbuzných, susedov a kolegov, ktorých chceš získať pre Ježiša. V rozľahlých misijných oblastiach je množstvo ľudí, ktorí majú byť spasení. Nemôžeš sa dostať ku všetkým, ale určitých ľudí ti Boh zveril, aby si sa o nich postaral. Nemáš sa snažiť zasiahnuť všetky misijné polia, ale sú nejaké oblasti, ktoré Boh zveril tebe.

Máš byť svedkom. Musíš požiadať Boha, aby ti pripravil cestu a pomohol ti v tejto dôležitej a ťažkej úlohe. Je to boj, ktorý musíš vybojovať v modlitbe. Každý jednotlivec musí byť obklopený príhovornou modlitbou, aby nepriateľ duší povolil svoje zovretie.

Vo večnosti nik nebude ľutovať čas, silu a peniaze, ktoré obetoval, aby mohli byť iní spasení.

Ježiš chce dať podiel na svojom zápase tým, ktorí Ho milujú. Nech je Jeho vôľa aj tvojou vôľou. Modli sa, dávaj a choď.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.