Buď krotký – buď šťastný - 27. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Buď krotký – buď šťastný – 27. apríl
27. apríla 2022
Play

Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.“ (Mt 5:5)

Svojím typickým spôsobom Ježiš týmito slovami hovoril niečo dosť šokujúce a revolučné pre Svojich poslucháčov: „Šťastní sú krotkí.“ Hovoril niečo celkom opačné, než čo hovorí náš moderný koncept cesty ku šťastiu. My hovoríme: „Šťastní sú múdri, lebo oni dedičmi obdivu svojich priateľov budú“; „Šťastní sú priebojní, lebo oni dedičmi kariéry budú!“; „Šťastní sú bohatí, lebo oni dedičmi sveta priateľov a domu plného moderných zariadení budú.“ Ježiš nepovedal: „Buď krotký a budeš dedičom zeme.“ On vedel lepšie než ktokoľvek iný, že krotkosť je Boží dar, že je to výsledok znovuzrodenia. Ježiš nezadával v tomto blahoslavenstve príkaz: „Mali by ste byť krotkí, to je spôsob, akým máte žiť.“ Nie! Vravel, že ak chceme nájsť tajomstvo šťastia, ak si chceme život užívať, základným kľúčom k tomu je „krotkosť“.

Modlitba dňa

Nech vo svojom živote pravdivo odrážam Tvoju krotkosť, Pane.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.