Istota nebies - 7. júl - evs.sk

Zamyslenia

Istota nebies – 7. júl
7. júla 2024
Play

Spasenie nie je odmena za naše dobré skutky, ktoré konáme. Nik sa nemôže pochváliť, že si ho zaslúžil.“ Ef 2:9 (preklad NPK)

Charles Spurgeon, britský kazateľ 19. storočia, povedal: „Spravodlivý vyryje svoje meno do skaly, ale bezbožný píše svoju pamiatku do piesku. Spravodlivý orie brázdy zeme a zasieva tu úrodu, tá nebude úplne pozbieraná, kým nevojde do potešenia večnosti.“

Iba na veriacich čaká odmena vo večnosti. No neveriaci nakoniec zanechajú odkaz ničoty. Môžu urobiť niečo dobré či slávne, ale v konečnom dôsledku to všetko pominie.

Britský misionár C. T. Studd povedal: „Len jeden život, čoskoro skončí, len to, čo sa spraví pre Krista, pretrvá.“

Aký odkaz zanechávaš ty? Máš istotu, že keď zomrieš, pôjdeš do neba?

Možno povieš: „Nie som dosť dobrý.“

Do neba nejdeme pre dobré skutky, ktoré konáme my. Aj keď dobré skutky majú hodnotu, do neba nepôjdeme kvôli nim. Toto Biblia jasne učí.

Titus 3:4-5 hovorí: „Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého.“

A v Efezským 2:8-9 čítame: „Boli ste teda spasení iba z milosti, tým, že ste uverili v Krista. A ani táto viera nepochádza z vás. Je to Boží dar. Spasenie nie je odmena za naše dobré skutky, ktoré konáme. Nik sa nemôže pochváliť, že si ho zaslúžil.“ (preklad NPK)

Tí najlepší aj tí najhorší z nás idú do neba rovnakým spôsobom, a to tým, že priznáme, že sme hriešnici, odvrátime sa od hriechu a uveríme Ježišovi Kristovi, že nás On sám zachráni. Postaraj sa o to, aby bol Tvoj život v súlade s  Bohom. Toto rozhodnutie nikdy neoľutuješ. Urob ho teraz.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.