Kým nie je neskoro! - 9. júl - evs.sk

Zamyslenia

Kým nie je neskoro! – 9. júl
9. júla 2024
Play

„Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov.“ Evanjelium podľa Matúša 25:31-32

Keď Boží Syn vstúpil na tento svet a nechal sa narodiť zo ženy, stal sa pravým človekom. Sám seba nazýval Synom človeka. Je to hebrejské vyjadrenie a znamená: človek.

Ako človek žil náš život, konal naše skutky, zomrel našu smrť a vylial svoju krv za hriechy všetkých ľudí. Ako človek vstal z hrobu na našu spásu. Ako človek vystúpil na nebo a sedí na Božej pravici.

Všetko toto sa deje preto, aby každý, kto v Neho verí, mal večný život.

Ale tí, ktorí neveria v Pána Ježiša, nemajú večný život. Väčšina ľudí sa vôbec nezaujíma o Božie Slovo a o to, čo im my kresťania hovoríme. Neveria, že by to mohla byť realita.

Ale jedného dňa Pán Ježiš opäť príde. Vtedy príde tiež ako Syn človeka.

Vtedy príde viditeľne pre všetkých, vo svojej sláve a nádhere a so svojimi anjelmi. Vtedy bude sedieť na svojom tróne slávy.

Vtedy sa stane niečo, s čím neveriaci nepočítajú a na čo nemyslia. Všetky národy sa zhromaždia pred Pánovým trónom. Je jedno, či s tým rátali alebo nie, pretože aj tak sa to stane!

Každý jeden človek tam bude stáť!

Aký to bude deň pre tých, ktorí nikdy nepočítali, že jedného dňa sa to stane?

Pre tých, ktorí neveria v Pána Ježiša to bude desivý deň. Keď sa ten deň priblíži a ľudia pochopia, že Biblia a kresťania mali pravdu, a že Pán Ježiš naozaj opäť prichádza, budú volať k vrchom a skalám: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne…“ (Zjav 6,16)

Zastav sa predtým ty, ktorý nie si kresťanom. Obráť sa, kým nie je neskoro!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.