Môj si ty - 28. jún - evs.sk

Zamyslenia

Môj si ty – 28. jún
28. júna 2023
Play

„Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!“ Izaiáš 43:1

Kresťan sa môže dostať do takých temných pochybností, že mu dokáže pomôcť len jedno. Sám Boh musí prísť a povedať: Môj si ty.

Boh pozná tvoje meno. Vždy ťa vidí a vie o tebe všetko. Nerozumieš celkom svojim ťažkostiam a problémom, ale Hospodin má celý prehľad. Nič Mu nie je skryté a Jeho pohľad sa na teba upiera vo dne v noci.

Pozná aj tmu. Môže sa ti zdať taká nepreniknuteľná, že nikto a nič ti nedokáže pomôcť. Vtedy prichádza Hospodin a vyslovuje tvoje meno. Možno to počuješ ako šepot, ale si to ty, koho volá. Chce ťa ubezpečiť, že patríš Jemu.

Nie je isté, že ti Boh pomôže tak, ako by si chcel. Thomas Kingo, dánsky autor piesní a biskup zo 17. storočia, veľmi výstižne opísal Božiu cestu slovami: „Horký a sladký v miske života, to je môj životný údel.“

Okolnosti kresťana zahŕňajú aj utrpenie. Byť spasený neznamená byť ušetrený. Hospodin ti nepomáha vyhnúť sa utrpeniu, pomáha ti cez utrpenie prejsť. Keď sa to stáva príliš ťažké, uisťuje ťa, že si Jeho. Vtedy je svetlo uprostred tmy, bojov a sporov.

Je nádherné, keď môžem povedať: Ježiš je môj. Len jedno je nad to, a to povedať: Ja som Jeho. „Tvojím, ó, Ježiši, tvojím byť je mojou túžbou a celou mojou cťou!“

Ak vieš, že Mu patríš, potom vieš, že sa nemusíš báť. Čoho by si sa bál? Ježiš ťa vzal za ruku a vedie ťa za každých okolností. Nesie zodpovednosť za tvoj život.

Hospodin ťa vykupuje. Byť vykúpený znamená byť zbavený všetkých dlhov a získať všetky práva.

Nemáš síce pocit, že by si mal právo na čokoľvek. Napriek tomu máš práva. Ježiš pre teba dosiahol všetky práva dieťaťa. Potvrdzuje ťa v takom vzťahu k Bohu, aký má On sám. „Neboj sa, lebo som ťa vykúpil; povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!“

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.