Pán koná v nás - 29. jún - evs.sk

Zamyslenia

Pán koná v nás – 29. jún
29. júna 2023
Play

„Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánu Ježiši Kristu! A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánu.“ Prvý list apoštola Pavla Korintským 15:57-58

Toto nie sú slová o našej námahe, ale o Pánovi a Jeho konaní.

Boh nám dal víťazstvo nad smrťou. On je živý a blízky Spasiteľ. Cieľom je, aby jedného dňa bol všetkým vo všetkých.

Začína sa to tu, v tomto čase a tým, že Pán Ježiš prebýva vo svojich veriacich. On ich používa, ak to s nimi ide tak, ako to má ísť v kresťanskom živote. Preto musíme byť pevní, a stále bohatí v diele Pánovom!

Avšak my sme v pokušení, že nás zaujmú naše skutky, ktoré túžime robiť pre Pána. Takýmto spôsobom bývajú slová dnešného verša zneužívané, keď ich vzťahujeme na to, čo konáme, aj keď nám to Pán neprikázal.

Mnohí ľudia nevidia obrovský rozdiel, ktorý je medzi tým, že robíme niečo pre Pána a tým, že nás Pán používa.

Dôležité je stáť v službe a byť k dispozícii Pánovi Ježišovi!

Nemôžeme to urobiť inak, len odmietnuť samých seba a stratiť svoj život pre Pána Ježiša. Vtedy je Pán Ježiš naším životom. Robíme skutky, ktoré robí On.

Toto je v úplnom protiklade k myšlienkam, ktoré máme o službe Pánovi. Preto sú mocnosti zla aktívne, aby nás odtiahli od vyznania, že Pán nás má používať a že my nedokážeme pre Neho nič vykonať na základe našich prirodzených schopností a predpokladov.

Pán prikazuje: „…bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom.“

V Pánovi nie je naša práca neužitočná!

Naša vlastná námaha je často neužitočná. Ale naopak, Pánove skutky prinášajú ovocie. Tie nemôžu byť neužitočné. Tie pripravujú deň, kedy bude Pán všetko a vo všetkých!

Preto sa modlime, aby sme sa v diele Pánovom stále rozhojňovali!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.