Počuť jeho hlas - 27. jún - evs.sk

Zamyslenia

Počuť jeho hlas – 27. jún
27. júna 2023
Play

„Tomu vrátnik otvára, ovce počúvajú jeho hlas, a on volá po mene svoje ovce a vyvádza ich.“ (J 10:3)

Keď spoznáš svojho Pastiera, uvedomíš si, že keď ťa volá, vždy sa oplatí poslúchnuť. Keď niečo povie, je to pre tvoj prospech. Ak hovorí: „Choď tadiaľto,“ je to preto, že má pre teba zelené pastviny a tiché vody. Ak hovorí: „Zastav sa! Nerob to,“ je to preto, že sa ťa snaží ochrániť pred potenciálnym nebezpečenstvom, možno dokonca pred niečím, čo ohrozuje tvoj život.

Skutočnosť, že Boh k nám hovorí, je jasná na všetkých stránkach Písma. K niektorým, ako napríklad k Mojžišovi, Boh hovoril počuteľne. K iným, ako napríklad k prorokovi Eliášovi, prehovoril aspoň v jednom prípade potichu.

Často hľadáme veľké udalosti, okolnosti, ktoré otriasajú zemou a pri ktorých Boh prehovorí. A mnohokrát k nám hovorí, ale tichým, jemným hlasom. Mali by sme skúsiť vypnúť televíziu, rádio a telefón a len počúvať. Pri všetkom hluku v našom svete, pri všetkých informáciách, ktoré nás bombardujú, môžeme počuť všetky tieto hlasy, ale ten najdôležitejší hlas nám uniká.

Možno jeden z dôvodov, prečo Ho nepočujeme, je ten, že sa nikdy nezastavíme a nepočúvame. Mali by sme dbať na slová Žalmu 46:11, kde sa hovorí: „Utíchnite a poznajte, že ja som Boh, som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi!“

Keď sme raz počuli Boží hlas, musíme ho nasledovať. Ježiš učil: „ovce ho nasledujú, pretože poznajú jeho hlas“ (J 10:4). Slovo nasledovať znamená vedome sa rozhodnúť poslúchnuť pokyn. Pre ovce je to vedomé rozhodnutie nasledovať pastiera. My sa musíme vedome rozhodnúť nasledovať svojho Pastiera, robiť to, čo nám povie.

Keď k tebe Všemohúci Boh prehovorí tým tichým, jemným hlasom, budeš ho počúvať? Budeš ho nasledovať?

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.