More milosti - 4. január - evs.sk

Zamyslenia

More milosti – 4. január
4. januára 2023
Play

„Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy.“ Micheáš 7:19

Kráčať po pláži, dívať sa na more a počúvať jeho hučanie je impozantný zážitok. More nikde nekončí. More strieda more a spoločne obklopujú zem.

Stalo sa ti niekedy, že si pri prechádzke po pláži premýšľal o slovách: „… a uvrhne do hlbín mora všetky naše neprávosti“?

Moria ukrývajú celý svet. V dnešnej dobe sa mnohé tajomstvá morí odhaľujú.

Čo však s morom, ktoré ukrýva tvoj hriech? Tiež jedného dňa odhalí, čo v sebe skrýva?

Nie, to sa nikdy nestane, pretože more, ktoré skrýva tvoje hriechy, je more milosti. To more má meno Ježiš. Keď Boh do neho uvrhol tvoje hriechy, už nikdy sa nebudú dať vytiahnuť. Zmizli.

Zjavenie Jána hovorí o mori v nebesiach. Je iné ako všetky ostatné moria, je priehľadné, číre ako krištáľ.

Toto more je ako milosť v Božom srdci. Tam, kde je, nie je nič iné len milosť. Aká nádherná je moc Ježišovej krvi. Keď bol tvoj hriech vrhnutý do tohto mora milosti, zmizol a za tým stoji len milosť.

Staré hriechy ťa môžu znepokojovať. Môžeš byť v pokušení, znovu a znovu posudzovať sám seba. Nerob to! Musíš vedieť, že Boh už neuznáva hriech, ktorý bol uvrhnutý do mora milosti. Preto aj ty naň musíš zabudnúť.

No vyznal som ho správne? Pamätal som na všetko? Urobil som to naozaj vážne?

Všimni si, že Božie slovo nehovorí, že ty uvrhneš hriechy do mora. Robí to Boh. Všetko, čo Boh robí, robí dokonale. Preto Ježiš povedal požehnané slová: „Dokonané je!“

Nikdy nenájdeš v sebe nič, čo by nemalo byť iné a lepšie. Ale Hospodin sa o nás stratených postaral. Musíme pred Ním vyznávať hriechy, aj keď neprimerane a koktajúc. Vtedy ich On všetky uvrhne do hlbín mora milosti. A potom ich Boh už viac neuvidí.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.