Božia dostatočnosť - 22. december - evs.sk

Zamyslenia

Božia dostatočnosť – 22. december
22. decembra 2022
Play

„… a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ (J 10:10)

V Božej ekonómii si musíš, predtým než sa vyšplháš do výšok duchovnej slávy, najprv prejsť hlbokým údolím smútku. Predtým než nájdeš spoločenstvo s Kristom, musíš byť unavený a vyčerpaný z toho, že žiješ osamote. Predtým než začneš žiť, musíš prísť na pokraj vlastných síl. Najšťastnejší deň v mojom živote nastal vtedy, keď som zistil, že moje vlastné schopnosti, dobrota a morálka boli v Božích očiach nedostatočné. Nezveličujem, keď poviem, že môj plač sa zmenil na radosť a moje vzdychanie na spev. Šťastní sú tí, ktorí smútia pre svoju nedostatočnosť, pretože nájdu útechu v Božej dostatočnosti.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, skrze Ježiša Krista si mi daroval skutočný život. Moja duša ťa chváli.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.