Hospodin je môj pastier - 3. január - evs.sk

Zamyslenia

Hospodin je môj pastier – 3. január
3. januára 2023
Play

„Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.“ Žalm 23:1

Mnoho zápasiacich kresťanov túži po tom, aby to mohli povedať. Ale zdá sa im, že radšej musia povedať: Chcel by som, aby Hospodin bol mojím pastierom, ale pravdou je, že mám všetkého nedostatok.

Vtedy zostáva jedna otázka, ktorú musíme položiť: Začal si sa utiekať k Pánovi Ježišovi?

Odpovedáš áno, to je to jediné, čo dokážem a je to celá moja útecha a nádej.

Tak je Pán Ježiš tvojím pastierom!

Pán Ježiš o sebe hovorí: „Ja som dobrý pastier.“

Na označenie Boha v Starej zmluve sa v pôvodnom texte používa „On je“. V prvej osobe je to „Ja som“. Takto sa predstavuje Boh napríklad Mojžišovi na púšti.

Takto sa predstavuje aj Pán Ježiš.

Ak veríš v Pána Ježiša, máš Ho. Pán je tvojím pastierom. V Ňom si bohatý vo všetkom, hovorí Božie Slovo.

Ak chceš spoliehať na Pána Ježiša – a to je práve to, čo chceš – musíš povedať: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku“.

Akokoľvek si bezmocný, akokoľvek si prázdny a chudobne sa cítiš, máš večný život v Pánovi Ježišovi. V Ňom si dokonale spravodlivý pred Bohom. Máš u Boha svoje dedičské právo spolu s Pánom Ježišom Kristom. Máš zasľúbenie, že dostaneš to, o čo prosíš v Jeho mene.

A čo je ešte potrebné? Je to naozaj také úbohé s tým, kto má Pána Ježiša?

Vôbec nie!

Slobodne a smelo hovorme spolu s Božím Slovom: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.“

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.