Neočakávané pozvanie - 17. október - evs.sk

Zamyslenia

Neočakávané pozvanie – 17. október
17. októbra 2022
Play

„Idúc uzrel Léviho, syna Alfeovho, sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.“ Mk 2:14

Lévi, známy aj ako Matúš, vyberal dane pre Rím. Rím v tom čase silou okupoval Izrael, preto ľudia považovali Matúša za zradcu. Nevieme, či to boli peniaze, čo motivovalo Matúša pracovať pre Rím. Ale nech bol dôvod akýkoľvek, zdalo sa, že zišiel z cesty a poburoval židovských spoluobčanov.

Matúš tiež poznal Ježiša, pretože Ježiš slúžil v oblasti, kde bol Matúš. A ako vyberač daní Matúš vedel, čo sa okolo neho deje. Vieme tiež, že bol dobrým študentom Písma, lebo evanjelium, ktoré nesie jeho meno, je plné proroctiev Starého zákona.

Deväťdesiat deväť citátov Starého zákona dokazuje v Matúšovi, že Ježiš bol Mesiáš. Takže to bol muž, ktorý poznal Božie slovo, ale rozhodol sa voči nemu rebelovať. A predsa niečo, čo Ježiš povedal a spravil, roztopilo Matúšovo zatvrdené srdce.

Čo je hlavný dôvod, že sa ľudia odvracajú od Boha? Prečo sa odvracajú od cirkvi?

To sú zaujímavé otázky. Počul som, že človek stratil vieru kvôli tragédii alebo stratil niekoho milovaného, či videl pokrytectvo. Ale viera, ktorá nevydrží skúšku, je viera, na ktorú sa nedá spoľahnúť. To nie je pravá viera.

Keď Ježiš povedal Matúšovi: „Nasleduj ma!“ (Mk 2:14), Matúš sa postavil a nasledoval Ho. A v ďalšom verši nám Biblia hovorí, že Matúš „pozval Ježiša a Jeho učeníkov do svojho domu na večeru, spolu s mnohými vyberačmi daní a inými hriešnikmi zlej povesti“.

Všimni si, že Ježiš nikdy nepovedal: „Nasleduj môj ľud.“ Namiesto toho povedal: „Nasleduj ma.“ Preto uprime svoj pohľad na Ježiša Krista.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.