Poskytni útechu, získaj útechu - 17. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Poskytni útechu, získaj útechu – 17. apríl
17. apríla 2023
Play

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení.“ (2K 1:3-4)

Boží muži a ženy, kdekoľvek ich v Božom slove nájdeme, sa zdajú byť pánmi akejkoľvek situácie, v ktorej sa nachádzajú. Napríklad keď Pavla a Sílasa uvrhli do rímskeho väzenia za to, že hlásali evanjelium, o polnoci spievali chvály. Múry sa otriasli a Pán ich oslobodil. Žalárnik sa chystal spáchať samovraždu, ale Pavol mu povedal, aby si neubližoval, lebo všetci väzni sú stále tam. Vzápätí sa Pavol ocitol v žalárnikovom dome a večeral. Žalárnik umyl rany na Pavlovom chrbte a Pavol priviedol mužovu domácnosť k Pánovi (pozri Sk 16:25-34). Pavol vstúpil na toto miesto ako väzeň a odišiel z neho ako správca.

Potom tu bol Jozef, ktorého jeho bratia predali do otroctva. Nebola pre neho žiadna nádej. Ale vďaka zvratu udalostí sa stal druhým najmocnejším mužom v celom egyptskom kráľovstve. V podstate riadil celú krajinu.

Uprostred nepriazne osudu Pavol a Jozef pomáhali iným ľuďom. Vždy sa zdalo, že sa povzniesli nad okolnosti a boli tými, ktorí viedli. A veriaci dnes môžu robiť to isté.

Jednou z najlepších vecí, ktoré môžeme urobiť, keď trpíme, je pomôcť niekomu inému. Možno sa to nezdá byť zmysluplné. Ale v skutočnosti to má všetok zmysel na svete. Veľmi ľahko môžeme skĺznuť k sebaľútosti, stiahnuť sa do svojich malých zámotkov a izolovať sa od všetkých ostatných. Ale ak vyjdeme von a pomôžeme iným ľuďom, nájdeme útechu, keď ju budeme rozdávať. Staneme sa prijímateľmi toho, čo dávame druhým. Poznáš niekoho, kto dnes potrebuje Božiu útechu?

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.