Títo zotrvávali... - 15. október - evs.sk

Zamyslenia

Títo zotrvávali… – 15. október
15. októbra 2022
Play

„Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.“ Skutky apoštolov 2:42

Tieto slová hovoria o prvých kresťanoch a isteže sú pre nás dobrým príkladom.

Čo je najdôležitejšie v týchto slovách? Je to začiatok: Títo zotrvávali… Môžeme povedať, že sa držali pevne vo viere.

To, čoho sa držali, je správne nazývané štyrmi prameňmi sily. Ale žiadny prameň nie je na osoh, ak sa nenahneme a nenapijeme sa z neho. Ak nepoužívame prostriedky milosti, ktoré nám Boh dáva, nemáme z nich úžitok. To najdôležitejšie teda je, pevne sa ich držať a používať ich.

Apoštolské učenie, to je Božie Slovo, Biblia. Neexistuje žiadne iné učenie, ktoré by Biblia obsahovala.

Po zmŕtvychvstaní začali učeníci chápať Písma a aj Ježišove slová o celej Starej zmluve: o Mojžišovom zákone, prorokoch a žalmoch. Pán Ježiš hovorí, že všetko svedčí o Ňom. Od začiatku až do konca hovorí Stará zmluva o Ňom. Samozrejme, robí to aj Nová zmluva. Tá pokračuje a napĺňa Božie svedectvo o Božom Synovi.

Pravdivý zdravý kresťanský život závisí od toho, ako sme otvorení prijímaniu celého Božieho Slova!

Je nebezpečné robiť si len určitý výber podľa toho, čo si myslíme, že je správne. Je tiež nebezpečné vyberať si z Božieho Slova len veci, ktoré sa nás dotýkajú a zaujímajú nás. Tiež môže byť nebezpečné útržkovité čítanie veršov, keď sa vytŕhajú z kontextu.

Držíš sa pevne vo viere Biblie?

Odpovedz na to sebe aj Bohu!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.