Naša spravodlivosť - 3. december - evs.sk

Zamyslenia

Naša spravodlivosť – 3. december
3. decembra 2021
Play

„A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin – naša spravodlivosť.“ Jeremiáš 23:6

Naša spravodlivosť pred Bohom je osobou. To je v krátkosti obsah tohto proroctva o Mesiášovi. Hneď od začiatku bol Boh s Ním, ktorý mal prísť, s Božím Synom, ktorý sa stal jedným z ľudského pokolenia. Prišiel, aby konal naše skutky, aby bol tým, kým sme mali byť my, ale nemôžeme kvôli nášmu hriechu. On mal vziať na seba súd a trest, ktorý sme si zaslúžili za všetko, čo sme spravili. Všetko naplnil. Je doslova a do písmena našou spravodlivosťou.

V starozmluvnej dobe bol človek spasený, keď očakával Toho, ktorý mal prísť. V novozmluvnej dobe veríme v Toho, ktorý prišiel. Po celý čas je to tá istá spravodlivosť, skrze ktorú sú ľudia spasení, ak sa obrátili a prijímajú Božie spasenie.

V okamihu, keď človek prijíma Pána Ježiša, je mu prirátané všetko, čo Pán Ježiš vykonal a kým bol. Zároveň je z nás sňaté všetko, čo sme urobili my a kým sme. Vďaka tomu stojíme v Pánovi Ježišovi čistí a spravodliví pred Bohom. Preto máme odpustené hriechy. Preto máme večný život. V Pánovi Ježišovi máme aj požehnanie do nášho života, ktoré Boh zasľúbil tým, ktorí dodržia Jeho zákon. Pretože Ježišova spravodlivosť, to je práve taká spravodlivosť, ktorú od nás vyžaduje Boží svätý zákon.

Ak chceš vedieť, ako sa môžeš pred Boha postaviť, pozri sa na Pána Ježiša.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.