Zodpovednosť rodiny - 14. jún - evs.sk

Zamyslenia

Zodpovednosť rodiny – 14. jún
14. júna 2023
Play

„Preto teraz požehnaj dom svojho služobníka“ (2Sam 7:29)

Mimo náboženského vplyvu je rodina najdôležitejšou jednotkou spoločnosti. Bolo by dobré, keby každá domácnosť bola kresťanská, no vieme, že to tak nie je. Rodina a domov nikdy nemôžu uplatniť svoj skutočný vplyv, pokiaľ ignorujú biblický štandard. Biblia vyzýva k disciplíne a uznaniu autority. Ak sa to deti nenaučia doma, vyjdú do spoločnosti bez správneho postoja k autorite a zákonu. Vždy sa nájdu výnimky, no vo väčšine prípadov platí, že dieťa je z veľkej časti také, ako ho vyformoval jeho domov. Jediný spôsob, ako zabezpečiť dobrý domov pre tvoje deti je postaviť nad nich Pána, a naplno ich vychovávať v Pánových veciach. Pred Bohom si zodpovedný za domov, ktorý im poskytneš.

Modlitba dňa

Otče, drž ma od akéhokoľvek slova alebo skutku, ktorý by bránil deťom, aby Ťa milovali.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.