Nečakaj, že svet príde - 21. jún - evs.sk

Zamyslenia

Nečakaj, že svet príde – 21. jún
21. júna 2022
Play

„Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“ R 10:14

Keď príde na to, že máme šíriť našu vieru, mnohí z nás sú veľmi nervózni. Veriaci aj neveriaci majú jedno spoločné – obe skupiny sú z evanjelia nervózne. Neveriacich znervózňuje, že im zvestujú evanjelium, a veriacich, že zvestujú evanjelium.

A predsa nám Ježiš prikazuje šíriť vieru. Nazývame to veľkým poverením. V Biblii sú jeho dve verzie. Markovo evanjelium ho podáva takto: „Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (16:15)

Matúšova verzia hovorí: „Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.“ (Mt 28:18-20)

Kam nás teda Ježiš volá? Do sveta. Kto to má robiť? Všetci veriaci. A čo máme robiť? Máme kázať evanjelium.

Tieto slová sú adresované každému nasledovníkovi Ježiša Krista. Ale úprimne, pre niektorých kresťanov sa z veľkého poverenia stalo veľké zanedbanie.

Úlohou cirkvi nie je čakať, že svet príde. Naopak, úlohou cirkvi je ísť do sveta. Ježiš nepovedal, že celý svet by mal ísť do cirkvi, ale povedal, že cirkev má ísť do celého sveta.

Ak chceš ako kresťan rásť, musíš ísť do sveta a kázať evanjelium. Pracuješ na svojom diele, aby si naplnil veľké poverenie?

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.