Žiadne víťazstvo bez bdelosti - 29. január - evs.sk

Zamyslenia

Žiadne víťazstvo bez bdelosti – 29. január
29. januára 2022
Play

„Keď sa o tom dopočul Sanballat Chórónsky a ammónsky sluha Tóbijá, nesmierne ich mrzelo, že prišiel človek, ktorý sa snaží o blaho Izraelcov.“ (Neh 2:10)

Ľudia v Jeruzaleme boli znechutení. Boli deprimovaní. Uspokojili sa s tým, ako sa veci majú. Múry Jeruzalema ležali v ruinách. Do Jeruzalema však prišiel tiež Nehemiáš, muž na misii.

Vedúci preberajú iniciatívu a riskujú pre Božiu slávu. Vidia, kde majú ísť a zjednocujú ľudí.

Presne to urobil Nehemiáš. Šiel za židovskými vodcami a hovoril k nim: „Vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalem je zborený a jeho brány sú spálené. Nože, postavme hradby Jeruzalema, aby sme neboli ďalej na posmech.“ (Neh 2:17) Mal víziu a plán a povzbudil ich srdcia.

Napriek tomu, kedykoľvek povedia Boží ľudia: „Povstaňme a budujme,“ diabol a jeho ľudia povedia: „Povstaňme a odporujme.“

Vodcovia čelia opozícii. Biblia nám vraví: „Keď to počuli Sanballat Chórónsky, ammónsky sluha Tóbijá a Arab Gešem, posmievali sa nám, opovrhovali nami a vraveli:  Do čoho sa to púšťate? Chystáte azda vzburu proti kráľovi?“ (Neh 2:19)

Kedykoľvek budeš robiť niečo podľa Božej vôle, budeš čeliť opozícii. Niekedy je to opozícia otvorených neveriacich. A inokedy je to kritika dokonca aj našich spolukresťanov. Ak však konáš Božiu vôľu, zažiješ nejakú formu útlaku.

Znamenitý britský kazateľ Alan Redpath povedal: „Neexistuje víťazstvo bez boja; neexistuje príležitosť bez súpera; neexistuje víťazstvo bez bdelosti.“

Ak nikdy ako kresťan nečelíš opozícii, ak nie si nikdy pokúšaný alebo testovaný, znamená to, že diabol na teba nemíňa svoj čas. Ak však z času na čas zažívaš útlak, zneužívanie či dokonca prenasledovanie, mne by to naznačovalo, že si na správnej ceste. Ak konáš Božiu vôľu, budeš čeliť opozícii.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.