Náš porazený nepriateľ - 22. jún - evs.sk

Zamyslenia

Náš porazený nepriateľ – 22. jún
22. júna 2022
Play

„Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč…“ (Žid 4:12)

Ako premôžeme diabla v každodennom živote? Najprv potrebujeme rozpoznať, že diabol je porazený nepriateľ. Boží Syn prišiel, aby maril diablove skutky. Ukrižovanie Krista, ktoré vyzeralo ako veľké víťazstvo satana, sa nakoniec obrátilo na úžasné víťazstvo Boha, pretože to bolo na kríži, kde Ježiš zobral moje a tvoje hriechy. Boh položil naše hriechy na Krista, preto keď náš Pán sklonil hlavu a povedal: „Je dokonané,“ hovoril o pláne záchrany a spásy. Potom… by sme diablovi nemali podľahnúť. Písmo vraví, že ak sa mu vzoprieme, utečie od nás. Ježiš nepremohol diabla argumentami, ale jednoducho citovaním Biblie. Práve preto je také dôležité učiť sa Písmo a memorizovať biblické pasáže.

Modlitba dňa

Vďaka, Nebeský Otec, že Tvoje Slovo ma chráni, keď čelím každodenným pokušeniam.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.