Nechať sa odhaliť - 31. júl - evs.sk

Zamyslenia

Nechať sa odhaliť – 31. júl
31. júla 2021
Play

„Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si?“ Prvá kniha Mojžišova 3:9

Keď Adam a Eva padli do hriechu, pokúsili sa skryť pred Bohom. Tiež sa pokúsili ospravedlniť a vyhovoriť z toho, čo spravili. Toto je to najnebezpečnejšie pri hriechu. Vedie nás do nepravdivosti voči Bohu. Aj v dnešnej dobe sa ľudia pokúšajú utiecť pred Bohom. Ospravedlňujú svoj hriech a nazývajú ho inými menami. Je to veľké milosrdenstvo, že Boh nenechal Adama a Evu, aby ukryli svoj hriech. Keby to nechal tak, neboli by nikdy spasení. Ale Boh ich chcel spasiť. Prichádza a pýta sa Adama: Kde si? A potom sa pýta Evy: Čo si to urobila? Tieto isté otázky nám Boh kladie aj dnes: Kde si? Aká je pravda o tvojom vzťahu k Bohu? Ako vyzerá tvoj život v Božom svetle? Čo si v skutočnosti urobil? Adam a Eva boli odhalení a daromne sa vyhovárali pred Bohom. To bola ich záchrana. To umožnilo Bohu, aby im povedal slová o spáse: Slová o Ňom, ktorý má byť narodený zo ženy a napraviť skazu, ktorú priniesol satan do sveta. Božím zámerom je, aby sme aj my skrze Jeho otázky stratili akúkoľvek výhovorku pred Ním. Ale nechať sa odhaliť, to stojí veľmi veľa! Preto sme v pokušení, aby sme sa ukryli pred Božím svetlom. Ale ak to robíme, nebudeme spasení. Zastav sa a daj Bohu za pravdu! Nechaj sa odhaliť! Nepokúšaj sa vyhovárať! Vtedy sa človek cíti, akoby mal všetko stratiť. Ale vtedy je tvoje srdce otvorené pre Slovo o Pánovi Ježišovi! Tebe, ktorý nemôžeš a ani nechceš skryť svoj hriech pred Bohom, Božie Slovo hovorí: „Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno.“ (Iz 44:22) Vtedy máš odpustené hriechy a máš večný život.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.