Lepší než GPS - 9. jún - evs.sk

Zamyslenia

Lepší než GPS – 9. jún
9. júna 2021
Play

„Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?“ (1K 6:19)

Z času na čas sa zdá, že moja GPS navigácia si robí, čo chce. Idem po diaľnici, mám namierené niekam, kde som ešte nikdy nebol,  a z ničoho nič mi GPS tvrdí, že mám na najbližšom výjazde zabočiť doprava. Nedáva to zmysel, no zabočím doprava. Potom ma vedie, aby som zabočil doľava, tak zabočím doľava. Napokon ma znova dostane na diaľnicu. Na čo to bolo dobré? Nedáva to žiaden zmysel.

Boh dal Izraelitom ohromný GPS systém: ohnivý stĺp v noci a mrak počas dňa. Bolo to veľmi jednoduché. Keď sa pohol mrak, pohli sa aj oni. Keď sa mrak zastavil, zastavili sa aj oni. Keď sa v noci oheň hýbal, hýbali sa aj oni. Keď sa oheň zastavil, zastavili sa aj Izraeliti.

Možno si povieš: : „Kiež by som mal rovnakú možnosť, pretože mnohokrát neviem, čo by som mal urobiť a kam by som mal ísť. Bolo by to také jednoduché.“

Ako veriaci žijúci pod Novou zmluvou, máme niečo lepšie než mrak či oheň. V našich srdciach žije samotný Kristus. Samozrejme, ide len o veriacich, ktorý prijali Ježiša za svojho Spasiteľa. Boh sa usídľuje v našich srdciach. Nepotrebujeme vidieť na oblohe oheň. V našich životoch máme oheň Ducha Svätého, ktorý nám dáva silu robiť to, k čomu nás Boh povolal.

Boh nás bude viesť cestou, ktorou chce, aby sme šli. Niekedy nám Božia vôľa nebude dávať zmysel. Možnože si budeme myslieť, že Boh sa nám snaží pokaziť všetku našu zábavu. V pravom čase si však uvedomíme, že Boh po celý čas vedel, o čom hovorí.

GPS nemusí mať vždy pravdu, ale Boh má vždy pravdu. A Božia cesta je vždy správna cesta.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.