Neoblomná láska - 25. máj - evs.sk

Zamyslenia

Neoblomná láska – 25. máj
25. mája 2022
Play

„lebo Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre.“ (Pr 3:12)

Rovnako ako je dôležité naše deti milovať a hovoriť im, ako veľmi ich máme radi, musíme ich tiež trestať. Je to zodpovednosť, ktorá prislúcha rodičovskej role.

Súčasný trend je byť priateľom dieťaťa, nie jeho rodičom. Deti však nepotrebujú, aby si bol ich najlepším priateľom. Potrebujú rodičovské vedenie, radu a potrestanie – len ty im to dokážeš dať. Len ty môžeš byť ich mamou a otcom. Možno sa im to momentálne nebude páčiť, ale neskôr ti poďakujú za to, že si bol dobrým rodičom.

Keď svoje deti trestáš, v skutočnosti odrážaš Boží charakter. Boh je láska. A pretože je láska, trestá nás. Pán vraví, že kohokoľvek miluje, trestá (Zjv 3:19). V Liste Židom 12:10-11 čítame: „Veď tamtí vychovávali len krátky čas, ako uznávali za dobré, On však pre naše pravé dobro, aby sme sa stali účastnými Jeho svätosti. Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou; Potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.“

Boh nás trestá, pretože nás miluje. Piata kniha Mojžišova 8:5 učí: „Poznaj teda v srdci, že ako vychováva človek svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, vychováva teba.“ Ak dokážeš ísť a hrešiť bez akéhokoľvek znepokojenia, ľútosti či viny, naznačovalo by mi to, že nie si Božím dieťaťom. Boh ti sťažuje tvoju neposlušnosť, pretože ti ukazuje, ako veľmi ťa miluje.

Ak netrestáš svoje deti, neukazuješ im, ako veľmi ich miluješ, alebo ako veľmi ich miluje Boh.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.