Vykúpenie - 24. máj - evs.sk

Zamyslenia

Vykúpenie – 24. máj
24. mája 2022
Play

„… a vydobyl večné vykúpenie.“ List Židom 9:12

Hriech zväzuje. Preto je toľko ľudí, ktorí nie sú vykúpení. Snažia sa oslobodiť od hriechu, ale neúspešne. Ani materiálne výhody, ani náboženstvo akéhokoľvek druhu im nedokážu pomôcť.

Dokonca aj kresťan pozná pocit, že človeku chýba úplná sloboda. Možno sa to netýka vonkajších hriechov, ktoré môžu vidieť iní, ale skrytých, ktoré rastú hlboko v mysli. Možno sústredenosť na seba, ctižiadosť, márnivosť alebo všetky starosti poukazujú na to, aká malá a slabá je tvoja viera.

Preto kresťan pozná otázku: Ako môžem byť vykúpený?

Božie slovo hovorí, že ty, kto si s hriechom prišiel k Ježišovi, už si vykúpený. Večné spasenie si získal vtedy, keď si svoju dôveru vložil do Neho.

Teraz ťa nielen obklopuje, ale kráča s tebou po celý život. Áno, budeš ho mať aj vo večnosti.

Kedy pochopíš, že nepotrebuješ získať to, čo už pre teba získal Ježiš?

Vykúpenie sa nedá získať, len nájsť. Nemá zmysel usilovať sa o vykúpenie. Ak chceš nájsť vykúpenie, ktoré získala iná osoba, musíš sa obrátiť na to, čo už bolo dokonané. Musíš hľadať vykúpenie tam, kde je. Obráť sa k Slovu. Počúvaj, čo Boh hovorí. Pridŕžaj sa toho. Potom zistíš, že v Slove vykúpenia je sila. Slovo vytvára chválu v srdci a ty musíš spievať: „Teraz mám navždy večné víťazstvo v Tebe, Pane Ježiši!“

S istotou, že patríš Ježišovi, sa potrebuješ zbaviť pocitu, že nie si spasený. Ježiš ťa zachránil do nového sveta, kde ti vydobyl večné vykúpenie.

Ako Božie dieťa budeš žiť biedny život, ak sa nenaučíš spoliehať na Ježiša. Modlitba a piesne chvály utíchnu. Premôže ťa znepokojenie a zúfalstvo.

Ak sa obrátiš k bohatstvu, ktoré máš v Ježišovi, radosť bude pretekať a piesne chvály nikdy neprestanú.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.