Spása je Boží skutok - 26. máj - evs.sk

Zamyslenia

Spása je Boží skutok – 26. máj
26. mája 2022
Play

„A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ (Sk 4:12)

Spása je Boží skutok. Je iniciovaná Bohom, Boh ju vykonal a zachováva ju. Viera, ktorá zachraňuje dušu, je opísaná ako viera v Krista ako Božieho Syna – nie ako dobrého či veľkého človeka, ale ako jedinečne splodeného Syna živého Boha!

Je to v súlade so svedectvom celej Novej zmluvy a prehlasovaním prvých kazateľov evanjelia. Všetci vyhlasujú nevyhnutnosť viery v Ježiša Krista ako Boha.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, Boží Syn, bezvýhradne Ťa uctievam a chválim Tvoje sväté meno.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.