Nepochopiteľná reč - 31. august - evs.sk

Zamyslenia

Nepochopiteľná reč – 31. august
31. augusta 2021
Play

„Vtedy mnohí z Jeho učeníkov, ktorí to počuli, povedali: Tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať? Keďže Ježiš vedel sám od seba, že Jeho učeníci reptajú na to, povedal im: Toto vás pohoršuje? A čo, keď uvidíte Syna človeka, ako vystupuje ta, kde bol predtým?“ Evanjelium podľa Jána 6:60–62

To najvážnejšie, čo vyplýva z tohto textu je, že toto slovo sa týka Ježišových učeníkov. Tých, ktorí v Neho začali veriť a vyznávali svoju vieru v Neho. Boli tiež Pánom Ježišom vyslaní, aby zvestovali Jeho Slovo a robili mocné skutky v Jeho mene. Ale teraz sú pohoršení Ježišovou rečou a nazývajú ju tvrdou. Neznamená to odsudzujúcu či obviňujúcu reč, ale nepochopiteľnú, nezrozumiteľnú a nevysvetliteľnú reč. Čo vlastne Pán Ježiš povedal, že to na nich takto pôsobí? Pán Ježiš povedal, že je chlebom, ktorý prišiel z neba, aby dal svetu život. Prišiel, aby dal svoj život ako obeť za hriechy sveta. Hovorí o jedení Jeho tela a pití Jeho krvi. Vtedy nerozpráva o Večeri Pánovej, aj keď sa tieto Jeho slová dajú v takejto súvislosti použiť. Hovorí o tom, aby sme prijali a privlastnili si Jeho a celé Jeho zástupné dielo k našej spáse. Proti tejto reči protestujú. Nerozumejú jej, pretože znie úplne neprimerane v ich ušiach. Tento konflikt nám dáva podnet k rozmýšľaniu. Mnohokrát bolo povedané, že nemôžeme používať ’biblický jazyk’. Tým sa mieni, že nemôžeme používať biblické slová a výrazy, pretože im ľudia v dnešnej dobe nerozumejú. V Ježišovej dobe to vraj bolo inak. Ale tu sa človek mýli. Pán Ježiš bol oveľa väčšou hádankou pre ľud vo svojej dobe, než je pre ľudí dnes. Jeho reč bola menej pochopiteľná pre ľudí vtedy, ako je pre ľudí dnes. Pán Ježiš vedel, že Jeho reč je nepochopiteľná dokonca aj Jeho učeníkom. Ale nerobí nič preto, aby zmenil alebo upravil svoju reč, aby bola menej pohoršujúca.
Naopak, pýta sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo, keď uvidíte Syna človeka, ako vystupuje tam, kde bol predtým?“ To isté musíme povedať ľuďom dnes. Pohoršuje ich reč o Pánovi Ježišovi ako Božom Synovi. Pohoršujú ich slová o zástupnom utrpení a mnoho iného. Aj v dnešnej dobe hovoria o tom, že je to nepochopiteľná a nezrozumiteľná reč. Ale to neznamená, že ju máme zmeniť! Pretože len takáto reč o Pánovi Ježišovi dáva spasenie!  Pýtajme sa radšej s Pánom Ježišom: „A čo, keď uvidíte Syna človeka, ako vystupuje tam, kde bol predtým?“ Vtedy sa ukáže, že spasení sú len tí, ktorí počúvajú a prijímajú túto nepochopiteľnú zvesť!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.