Nepodceňuj nepriateľa - 9. máj - evs.sk

Zamyslenia

Nepodceňuj nepriateľa – 9. máj
9. mája 2023
Play

„Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ Ján 10:10

Rozpráva sa príbeh o boxerovi, ktorý počas zápasu dostal škaredú nakladačku. Naklonil sa k trénerovi a kričal: „Vhoď uterák! Ten chlapík ma zabije!“

Tréner mu zakričal naspäť: „Nezabije! Ani ťa neudrel! Ani rukavicou sa ťa nedotkol!“

Doriadený boxer povedal: „Potom by som chcel, aby si sledoval toho rozhodcu, pretože ma určite niekto bije!“

Podobne aj naša kultúra dostáva rany. Naše deti dostávajú rany. A nevedia ani, kto ich udiera.

Jednou z najgeniálnejších stratégií, ktoré sa satanovi podarilo zvládnuť, je presvedčiť ľudí, že neexistuje, zatiaľ čo manipuluje ich životy. On je aktívny. A naozaj, toto je jediné uspokojivé vysvetlenie strašného skazeného zla, ktorého je ľudstvo schopné.

Keď veríš predpokladu, že ľudia sú v podstate dobrí, potom máš viac viery ako ja – alebo si možno väčší blázon. Ľudia sú v podstate zlí. A diabol pracuje cez padlú ľudskú prirodzenosť, núti ich páchať zlo.

Boh dáva každému v živote na výber – volá sa to slobodná vôľa, schopnosť povedať áno alebo nie. Rímskym 6:16 hovorí: „Či neviete, že komu sa oddávate za otrokov, aby ste poslúchali, tomu ste otrokmi a tomu ste poslušní: alebo hriechu – na smrť, alebo poslušnosti – na spravodlivosť?“ 

Ježiš to stručne zhrnul, keď povedal: Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere! (J 10:10) Tu je tvoja voľba v živote: Boh alebo diabol.

Nepodceňuj diabla. Je to prefíkaný a obratný nepriateľ. A má mnohoročné skúsenosti v zdokonaľovaní svojho remesla.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.