Verte v Boha a verte vo mňa - 7. február - evs.sk

Zamyslenia

Verte v Boha a verte vo mňa – 7. február
7. februára 2022
Play

„Verte v Boha a verte vo mňa!“ Evanjelium podľa Jána 14:1

Podľa Božieho Slova je veriť v Boha a veriť v Pána Ježiša to isté. Vyjadrenie v našom verši je v skutočnosti hebraizmom a znamená: Verte v Boha tak (skrze to), že veríte vo mňa.

Človek nemôže byť v inom vzťahu k Bohu a v inom vzťahu k Pánovi Ježišovi. Taký, aký je vzťah k Pánovi Ježišovi, taký je vzťah k Bohu.

V našej dobe sme obkolesení všeobecnou vierou v Boha, ktorá sa často zamieňa s kresťanstvom. Človek uznáva, že Boh je, ale odmieta Pána Ježiša, Božieho Syna. Keď Biblia nazýva Ježiša Božím Synom, človek to chápe ako ohodnotenie Pána Ježiša, a nie ako vyjadrenie toho, kým Pán Ježiš v skutočnosti je. Je považovaný iba za bežného človeka. V skutočnosti On je najväčším človekom, ktorý kedy žil, ale je aj Božím Synom.

Tí, ktorí uznávajú takúto všeobecnú vieru v Boha, ale odmietajú Pána Ježiša, Božieho Syna, v skutočnosti Boha nepoznajú a nie je ich Otcom. To hovorí Božie Slovo jasne a zreteľne. „Ktokoľvek popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.“ (1J 2:23)

Vyznávať – to je výraz osobného vzťahu k Pánovi Ježišovi. Človek potrebuje Pána Ježiša, ktorý je mocný a je tým, kým v skutočnosti je: Božím Synom, ktorý prišiel na svet spasiť hriešnikov, a ktorý namiesto nás a kvôli nám trpel za naše hriechy svojou krvou! Vyznávať, to je tiež vyjadrením skutočnosti, že človek sa naozaj utieka k Nemu a dôveruje Mu celým svojím srdcom.

Tomu, kto tak robí, je Boh Otcom a je pod Jeho ochranou.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.