Poznačený láskou - 21. august - evs.sk

Zamyslenia

Poznačený láskou – 21. august
21. augusta 2022
Play

 „Ježiš im povedal: Poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí.” (Mk 1:17)

Slovo nasledovník dnes používame v mnohých významoch, najmä v súvislosti so sociálnymi médiami. Ak ste napríklad na Twitteri, máte nasledovníkov.

Ježiš síce netweetoval, ale mal nasledovníkov. A Jeho nasledovníci boli dosť rôznorodí. Do tejto skupiny patrilo niekoľko rybárov, mýtnik a zelóta. Mýtnik bol človek, ktorý sa spolčil s Rímom ako okupačnou mocou v Izraeli v tom konkrétnom čase. Na druhej strane, zelóta bol človek oddaný násilnému zvrhnutiu Ríma.

Medzi Ježišovými nasledovníkmi bol teda židovský vyberač daní Matúš, ktorý sa spolčil s Rímom, a muž menom Šimon, ktorý bol zelótom oddaným násilnému zvrhnutiu Ríma. Bolo by to, ako keby členovia vašej rodiny volili kandidátov z opačných politických strán.

Dvanásť mužov, ktorých si Ježiš vybral za svojich učeníkov, boli tí najobyčajnejší ľudia. Neboli to svätci v tradičnom ponímaní tohto slova. (Hoci každý, kto uveril v Krista, je technicky vzaté, svätý.) Títo mužovia neboli učenci ani mudrci. Boli skôr beznádejne ľudskí a pozoruhodne nevýrazní. Boli však k dispozícii na Majstrovo volanie.

Ako kresťania sme členmi iného kráľovstva. Ježiš povedal: „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.”  (J 13:35)

Kresťania by sa mali vyznačovať láskou, a nie tým, že sa vždy snažia vyhrať spor. Ak zistíš, že na ľudí kričíš, že si vždy upätý, nahnevaný a používaš svoj účet na sociálnych sieťach na to, aby si nahučal na tú či onú skupinu, niečo nie je v poriadku.

Musíme Boha oslavovať pomocou akejkoľvek platformy, ktorú nám dal. Ako nasledovníci Ježiša Krista sa musíme vyznačovať a identifikovať našou láskou k Bohu a k druhým ľuďom.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.