Do Jeho prítomnosti - 17. máj - evs.sk

Zamyslenia

Do Jeho prítomnosti – 17. máj
17. mája 2022
Play

„… Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.“ (1K 15:52)

Biblia učí, že existuje generácia, ktorá nezažije smrť. Namiesto smrti bude odstránená zo zemského povrchu, čo poznáme pod slovným spojením vytrhnutie cirkvi. Na to Ježiš narážal v Matúšovi 24:40-41, keď povedal: „Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane.“

Milióny celosvetových veriacich budú uchvátených do Božej prítomnosti. Hovorí sa vôbec o tom aj na iných miestach v Písme? Áno, hovorí. O rovnakej udalosti čítame v 1K 15:51-53: „Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme, razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť.“

V J 14:2-3 Ježiš vyhlásil: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?“

Slovné spojenie „poberiem vás k sebe“, ktoré Ježiš používa, by sme mohli preložiť aj ako „nasilu zajať.“ Presne to aj urobí. Ježiš sa vráti späť a zajme svojich ľudí do svojej prítomnosti.

Ježiš prichádza pre svoju cirkev. Čaká na posledných, ktorí prídu do Jeho kráľovstva. Na zem sa vráti v správnom čase.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.