Nezabiješ! - 17. júl - evs.sk

Zamyslenia

Nezabiješ! – 17. júl
17. júla 2023
Play

„Nezabiješ!“ Druhá kniha Mojžišova 20:13

Tak, ako Boh vo štvrtom prikázaní ochraňuje domov a rodinný život, v piatom prikázaní ochraňuje náš život. To najdôležitejšie v tomto prikázaní je rovnaké ako vo všetkých ostatných: Tieto slová hovorí Boh!

Prikázanie sa netýka len života a smrti. To nám Pán Ježiš ukazuje v kázni na hore. Každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, je vinný pred Bohom podľa piateho prikázania.

Vinný je aj ten, kto používa voči iným ľuďom nadávky. Nepekné slová, skrývanie nespravodlivosti, myseľ, ktorá sa nechce zmeniť, to sú bežné hriechy voči piatemu prikázaniu. Nenávisť, závisť, nadŕžanie, vyvolávanie nedorozumení, bojov, to sú tiež veci, ktoré Božie Slovo označuje za hriech proti piatemu prikázaniu.

Trest za všetky tieto hriechy, aj keď sú len v štádiu zlých myšlienok a motívov, je večné zatratenie, hovorí Pán Ježiš. (Mt 5:21-26)

Staré porekadlo: „Nenávisť v srdci, to je vražda“, je pravdivé!

Väčšina ľudí protestuje proti tomuto aplikovaniu piateho prikázania. Ale koho máme počúvať?

Máme počúvať Pána Ježiša a nasledovať, čo hovorí? Alebo máme počúvať to, čo hovorí väčšina ľudí?

Je zjavné, že ten, kto ide s prúdom a nepočúva výstrahy Pána Ježiša, ide do zatratenia. Božie prikázanie je pevné! Neberie ohľad na to, čo si myslia ľudia. Stane sa s nami to, čo hovorí Božie Slovo.

Ak prijímame napomenutie do srdca, vedie nás k osláveniu. To je tiež zámer prikázaní. Ak sa obrátime k Pánovi Ježišovi, Jeho myseľ prichádza do našich sŕdc.

Podľa novej mysle, ktorá je narodená z Boha, môžeme piate prikázanie dodržať! Nie je to možné žiadnym iným spôsobom.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.