Nezlorečil - 3. máj - evs.sk

Zamyslenia

Nezlorečil – 3. máj
3. mája 2023
Play

„Keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi.“ 1. list Petra 2:23

Pána Ježiša tvrdo kritizovali. Obviňovali Ho, že sa narodil z cudzoložstva, že je žráč a pijan vína, že ľudí zvádza z cesty, zo vzbury proti cisárovi a z rúhania.

Ale Ježiš neodpovedal. Mlčal ako baránok vedený na zabitie. Nebolo Mu jedno, čo o Ňom hovoria, ale nebránil sa. Zveril svoju záležitosť nebeskému Otcovi.

Ježiš spočíval v Božích rukách. Vedel, že existuje Ten, kto všetko pozná a vidí. To mu stačilo. Čo záleží na mienke ľudí?

Ježiš nás volá, aby sme nasledovali Jeho šľapaje. Sme tiež vystavení falošným obvineniam. Niektoré majú korene v nedorozumení, iné v zlomyseľnosti. Skutočne môže zraniť, čo hovoria iní. Urob však to, čo robí Ježiš. Zver sa Bohu, ktorý pozná pravdu. On sa o teba postará. Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako jasné poludnie.

Hospodin ťa skúša slovami ľudí. Chce vedieť, či chceš byť verný Jeho slovu a budeš nasledovať Ježišove šľapaje.

Boh sa o Ježiša postaral. Pohŕdanie ľudí vyšlo navnivoč. Dnes veľa ľudí vie, že obvinenia proti Nemu boli falošné. A v ten deň, keď Ježišovi nepriatelia budú ležať pred Jeho nohami ako podnož, všetko potupovanie prestane.

Veci dopadnú tak isto aj pre teba, pretože Boh je na tróne. Musíš sa naučiť čakať na Boha. Chceš, aby zasiahol okamžite, no urobí to len zriedka. Boh je kráľom naveky a zasiahne, keď si bude myslieť, že nadišiel čas.

Ježiš utrpením všetko dokonal. Prekvapuje ťa, že máš ísť tou istou cestou? Niečo sa v nás zmení, keď nasledujeme Ježišove šľapaje a neodplácame sa. Bez toho, aby sme si to všimli, odzrkadľujeme svojho Majstra. Ježiš sa stáva viditeľný v našich životoch. Nie je to na tvoju česť, ale Ježišovu. Je niečo, čo by si chcel viac ako to, aby bol Pán Ježiš oslávený skrze teba?

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.